Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Andmekaitseõigus

Vastutavad partnerid:

Meie andmekaitseõiguse meeskond nõustame ja esindame kliente kõigis andmete töötlemise ja kaitsmisega seonduvates küsimustes. Oleme praktilise fookusega ning soovime aidata klientidel sujuvalt integreerida andmekaitse oma igapäevasesse tegevusse sõltumata kliendi tegevusvaldkonnast. Selleks aitame juurutada nõuetekohased andmete töötlemise protsessid, koostada vajalikud sisedokumendid ning lepingud koostööpartneritega. Aitame suhelda andmesubjektide ja järelevalveasutustega.

Nõustame kliente erinevate andmete töötlemist puudutavate tehingute osas ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtu puhul. Esindame teid andmete töötlemisega seonduvates vaidlustes. Aitame orienteeruda Euroopa andmekaitseõiguse muutuste tuules ning viia kliendi tegevus kooskõlla kõigi nõuetega.

Õigusteenused:

  • Isikuandmete töötlemine
  • Sisereeglite ja lepingute koostamine
  • Isikuandmete edastamine välisriikidesse
  • Muud rahvusvahelised andmete töötlemist puudutavad projektid
  • Andmekaitseauditid
  • Avaliku teabe kasutamine
  • Ärisaladused ja konfidentsiaalne informatsioon
  • Andmeid puudutavate tehingute läbirääkimine
  • Andmetöötlemisega seonduvad vaidlused

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi