Meie meeskond

“Pidevas arengus, töö tehakse alati täpselt ja õigeaegselt.” (IFLR1000, 2016)

Erki
Kergandberg

Partner

Riik Eesti

Lühikirjeldus

Erki peamine töövaldkond on esindus kohtuvaidlustes ja kaitseadvokaadi töö majandus- ja ametikuritegude menetlustes. Tal on praktiline kokkupuude ja oskused klientide kaitsmisel rahvusvahelist kriminaalkoostööd ja selle regulatsioonide tundmist nõudvates kriminaalasjades sh piiriülestes kriminaalmenetlustes.

Erki nõustab kliente ka tsiviil- ja haldusvaidluste lahendamisel. Ta on korduvalt edukalt esindanud kliente vaidlustes Riigikohtus ja aidanud seeläbi kujundada Eesti õigusmaastikku.

Kogemus
 • Kaitse teostamine Tallinna Sadam kriminaalasjas.
 • Kaitse teostamine nn Edgar Saavisaare kriminaalasjas.
 • Kaitseülesannete teostamine seoses välisriigi krediidiasutuse rahapesumenetlusega.
 • Kaitse teostamine nn maadevahetuse kriminaalasja teistmismenetluse.
 • Baltikumi juhtiva stividoriteenuse pakkuja Transiidikeskuse ASi esindamine mitmetes vaidlustes Tallinna Sadamaga.
 • Läänemere piirkonna suurima tööstuskontserni BLRT väikeaktsionäride esindamine erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Riigi Kinnisvara ASi esindamine hankemenetlustes ja kohtuesindus erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Maksu- ja Tolliameti esindamine erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Baltikumi suurima kinode operaatori esindamine tsiviilvaidlustes.
 • Soome Vabariigi kohtueelne- ja kohtuesindus pankrotivaidlustes.
 • ASi Lukoil esindamine erinevates kohtuvaidlustes.
 • Swedbank Liising ASi esindamine kohtueelses maksumenetluses ja kohtuesindus käibemaksuvaidluses.
 • Swedbank ASi esindamne erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Katoen Natie Eesti ASi esindamine erinevates tsiviilvaidlustes.
 • Naftasaaduste laadimise ja ladustamisega tegeleva ASi Milstrand esindamine maksuvaidluses.
 • Cronimet Eesti Metall OÜ esindamine maksumenetluses ja kohtuesindus maksuvaidluses.
 • ASi Tamro esindamine halduskohtumenetluses.
 • Euroapteek OÜ esindamine halduskohtumenetluses.
 • Justiitsministeeriumi esindamine kohtueelsetes tsiviilvaidlustes.
 • PetroKhazastan Kumkhol Resources esindamine pankrotivaidlustes.
 • Murru Vangla asedirektori Gunnar Bergvaldi kaitse Kaitsepolitseiametis ja kohtumenetluses, mis lõppes kaitsealuse õigeksmõistmisega.
 • ASi Liviko ja juhatuse liikme Janek Kalvi kaitse Maksuametis ja kohtumenetluses, mis lõppes kaitsealuste õigeksmõistmisega.
 • ASi Starman aktsionär Polaris Invest OÜ ja juhatuse liikme Indrek Kuivalliku kaitse Põhja Ringkonnaprokuratuuris ja kohtumenetluses, mis lõppes kaitsealuse õigeksmõistmisega.
 • Lõuna Prefektuuri narkotalituse juhi Jarek Pavlihhini kaitse kohtumenetluses riigisaladuse avaldamise süüdistuses, mis lõppes kaitsealuse õigeksmõistmisega.
 • ASi Liviko ja viimase müügidirektori kaitse Konkurentsiametis ja kohtumenetluses (menetlus on pooleli Riigikohtus).
 • Remontowa Shipbuilding SA kaitse Kaitsepolitseiametis.
Karjäär
 • Alates 2016 Partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo DERLING PRIMUS (varasem ärinimi kuni septembrini 2018 - DERLING)
 • 2008 - 2016 Partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
 • 1999 - 2008 Partner ja vandeadvokaat, advokaadibüroo Aivar Pilv
Haridus
 • Tartu Ülikool, bakalaureus õigusteaduses, võrdsustatud magistrikraadiga (1999)
Liikmelisus
 • Eesti Advokatuur alates (1999)
Tunnustus
 • Chambers Global 2019, ranked lawyer in dispute resolution
 • Chambers Europe 2019, ranked lawyer in dispute resolution
 • Legal500 2019, Leading individual
Keeled: Eesti, inglise, vene
Press ja väljaanded
 • Raamatu „Riigihanked – teooria ja praktika“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2014
 • Raamatu „AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2011
 • Raamatu „Vaidluste lahendamine“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2009
 • Raamatu „Avaliku ja erasektori partnerlus“ kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2007
 • Raamatu „Maksumenetlus“ koostaja, Äripäeva Raamatuklubi õigussari „Juht ja seadus“, 2006