Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

21.10.2019

Eestis, Lätis ja Leedus tegutseva Saksa-Balti kaubanduskoja väljaandes Baltic Business Quarterly avaldati PRIMUS DERLINGi partneri Mārtiņš Mežinskise artikkel, mis käsitleb käimasolevat arutelu majanduskohtute loomise üle. Õigusriik on Lätis alati olnud aktuaalne teema. Õigusriigi kontseptsiooni on ühiskonnas seostatud kohtumenetluste pikkuse, kohtunike pädevuse, kohtumenetluste tõhususe ja sellest tulenevalt avalikkuse usaldusega Läti kohtusüsteemi vastu. Menetluste kestuse lühendamiseks ja […]

Loe edasi
17.10.2019

PRIMUS DERLINGi partner Kristīne Gaigule-Šāvēja ja vandeadvokaat Laura Skromule on uurinud hoonestusõiguse teostamise praktilisi küsimusi ja toonud välja mõningad probleemid, millega puutuvad kokku inimesed, kes kavatsevad hoonestusõigust kasutada. jaanuaril 2017 jõustusid tsiviilseadustiku muudatused, millega kehtestati Lätis täiesti uus õigusalus – hoonestusõigus. Hoonestusõigus on tsiviilseadustiku artikli 11291 kohaselt õigus hoonestusõiguse kehtivuse ajal võõral maatükil püstitada ja kasutada […]

Loe edasi
16.10.2019

Väljaandes ifinanses.lv avaldati 2019. aasta oktoobris PRIMUS DERLINGi partneri Zane Eglīte-Fogele ja vandeadvokaadi Kristīne Sakārne artikkel endistelt juhatuse liikmetelt kahjuhüvitise nõudmise kohta. Lätis seisneb juhatuse liikmete vastutuse korra eripära selles, et erinevalt üldreeglist, mille kohaselt peab hageja tõendama oma nõude põhjendatust, aktsepteeritakse juhatuse liikme poolt äriühingule tekitatud kahju hüvitamise nõuete korral automaatselt juhatuse liikme vastutust. Juhatuse […]

Loe edasi
15.10.2019

12. oktoobril 2019 avaldati uudisteportaalis Delfi.lv PRIMUS DERLINGi advokaadi Igors Dambrānsi artikkel, mis sisaldab praktilisi nõuandeid ABLV ja PNB võlausaldajatele. 2018 aastal lubas finants- ja kapitaliturgude komisjon ABLV Bank ASil viia läbi vabatahtliku likvideerimisprotsessi; 2019. aasta lõpus alustati ASi PNB Banka pankrotimenetlust. Need menetlused tähendavad, et nimetatud pankade rahalised vahendid on külmutatud ning nende väljamaksmine […]

Loe edasi
26.09.2019

Ajakirja iFinanses 2019. aasta septembrinumbris ilmus PRIMUS DERLINGi partneri Sintija Radionova ja vandeadvokaadi Kristīne Sakārne artikkel juhatuse liikmete vastutuse kohta äriühingule tekitatud kahju eest. Läti Vabariigi riigikohtu tsiviilkolleegium tegi otsuse kohtuasjas, mis käsitles juhatuse liikmete vastutuse aspekte ja äriühingule tekitatud kahju. Aktsiaselts oli kaevanud kohtusse oma endised juhatuse liikmed, nõudes, et nad hüvitaksid solidaarselt oma tegevusega […]

Loe edasi