Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

10.10.2018

DERLING PRIMUSe partnerid on raamatu kaasautorid

Äsja on valminud Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi põhjalikud kommentaarid. Tegemist on esimese eetikakoodeksi kommenteeritud väljaandega Eesti Advokatuuri ajaloos. Kommentaaride valmimisse andsid oma panuse ka DERLING PRIMUSe partnerid Hannes Vallikivi ja Elmer Muna. Hannes on Eesti Advokatuuri esimees, Elmer on eetika- ja metoodikakomisjoni liige. Kommentaaride koostajate töörühma kuulusid ka Ain Alvin, Liina Linsi, Uno Lõhmus ja Martin Tamme.

Kommentaarides on analüüsitud ja kokku koondatud Eesti Advokatuuri aukohtu, Eesti kohtute ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika, advokatuuri juhendid ning juhatuse ja EMK seisukohad. Analüüsitud on ka kutse-eetika teooriat.

Kommentaarid ilmusid raamatuna, kuid on kõigi huvitatute jaoks kättesaadavad ka elektrooniliselt advokatuuri kodulehelt siin.