Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Pangandus- ja finantsõigus

“Meeskond on väga pädev ja paindlik.”
(IFLR1000, Financial and Corporate, 2016)

 

Pangandus- ja finantsõigus on meie büroo põhivaldkond. Pangandusvaldkonna meeskond nõustab kliente Baltikumi-ülestes ja rahvusvahelistes finants- ja pangandusõiguse küsimustes, sealhulgas ettevõtte, projekti, tehingu või isiklikus finantseerimises ja krediteerimises, refinantseerimises, laenamise ja laenu küsimustes, võlakirjade emiteerimise, kohustuste täitmise tagamise, kindlustuse, investeerimisfondide ja fondivalitsejate loomise, ümberkorraldamise ja likvideerimise tehingute, ettevõtte ümberstruktureerimise ja pankroti korral, samuti küsimustes seoses opertiivnõuete rakendamisega. Lisaks pankade, tagatiseandjate ning laenuandjate nõustamisele, on meie meeskonnal laialdane kogemus erinevate tööstus- ja finantssektoris tegutsevate laenusaajate nõustamisel.

Meie kõrgelt hinnatud pangandus- ja finantsõiguse advokaadid on esindanud enamikku Skandinaavia ja kohalikke panku, kes tegutsevad Balti riikides, samuti ka rahvusvahelisi panku ning finantsasutusi, kes tegelevad piiriülese finantseerimisega antud piirkonnas.

Me nõustame ka investeerimispanku, fonde ja teisi finantsasutusi erinevates regulatiivsetes ning vastavusalastes küsimustes (sealhulgas litsentsid ja load, piiriüleste teenuste pakkumine jne).

 

Õigusteenused:

 • Projekti finantseerimine
 • Kaubanduse rahastamine
 • Laofinantseerimine
 • Laenu ning võlakirjaemissiooni finantseerimine
 • Investeerimisteenused
 • Investeerimisfondid
 • Makseteenused, makse tasaarveldus
 • Rahavoogude juhtimine
 • Faktooring
 • Ühisrahastus
 • Kapitaliturud
 • Regulatsioonid
 • Erakapital
 • Litsentsimine
 • Filiaalide avamine
 • Ümberkujundamine ja likvideerimine
 • Liising
 • Kohustuste täitmise tagamine
 • Vastavus ja pangandusregulatsioonid
 • Refinantseerimine ja rekapitaliseerimine
 • Esmane avalik pakkumine

 

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Meeskond on edukalt esindanud erinevatest riikidest pärit kliente ABLV Bank’ist, Rietumu Banka’st, Norvik Banka’st ja BlueOrange Bank’ist raha tagasisaamisel, abistades kliente pankade mitmesuguste nõuete, sh rahapesuvastaste menetlustega seotud nõuete täitmisel.
 • Mmeeskond on rahastamistehingutega seoses nõustanud muu hulgas järgmisi panku ja äriühinguid: ABN Amro, Bank of America, BNP Paribas, DNB, EBRD, HSH Nordbank, ING, Nordea, Raiffeisen, RBS, Sberbank, SEB, Société Générale, Swedbank ja Unicredit.
 • AS’i UniCredit Bank nõustamine korporatiivstruktuuride küsimustes, õigus- ja maksunõustamine, nõustamine panga adekvaatsusmäära ja varavaldusstruktuuride vahelise suhte toime küsimustes Baltikumis ning vara ülevõtmisega seonduvates küsimustes probleemsete laenude korral.
 • Nasdaq Vilniuse nõustamine prospektide ja nendega seotud dokumentidel koostamisel potentsiaalsele võlakirjade väljaandjale Baltikumis.
 • Türgi panga Tekstil Bankası A.S. nõustamine seoses Türgi ja Läti vahelise kahepoolse koostöölepingu alusel läbiviidud kriminaalmenetluse käigus Lätis külmutatud varadega (rahapesu juhtum).
 • Andnud nõu ka sellistele institutsioonidele nagu Euroopa Keskpank ja Loan Market Association.
 • AS’i LHV Pank nõustamine kasutus- ja kapitalirendi üldtingimuste väljatöötamisel.
 • Finantsteenuste reguleerimisega seotud küsimustes on meie meeskonna klientideks olnud näiteks Ares, Bank of America, DNB, EBRD, Franklin Templeton, Natixis ja Standard & Poor’s.
 • AS’i DNB Banka igapäevane nõustamine, sealhulgas õiguslike arvamuste koostamine ning panga huvide esindamine kohtumenetlustes. Samuti kohtupraktika analüüsimine panga vastutuse küsimuses ülevõetud probleemsete varade müügi korral ning õigusliku arvamuse koostamine seoses abieluvaralepingute vaidlustamise võimalikkuse ning abieluvara arvelt võlgade sissenõudmisega.
 • Admiral Markets UK Ltd’d nõustamine finantsvahendust pakkuva filiaali asutamisega ning dokumentide koostamisega seoses selle tegevusega.
 • Oleme nõustanud Funderbeami maailma esimese asutamis- ja käivitamisetapi investeeringute esmas- ja järelturu arendamisel.
 • Basel II rakendamise projektis osalemine: Välisjulgeolekuhuvide järelevalve Latham & Watkins LLP juhtimisel seoses rahvusvahelise elektroonilise andmebaasi loomisega Saksamaa Pankade Liidu, Saksamaa Hüpoteekpankade Liidu, Saksamaa Avaliku Sektori Pankade Liidu ja nende liikmepankade huvides.
 • ABLV Panka (Läti) nõustamine dokumentide ettevalmistamisel seoses finantseerimislepinguga võetud kohustuse täitmise tagamisega.
 • Aizkraukles banka AS’i nõustamine garantiivastutuse ja Läti vastavasisulise kohtupraktikaga seotud küsimustes.
 • Accor gruppi kuuluva kliendi nõustamine seoses kinnisvara omandamise ning arendamisega.
 • SBA nõustamine seoses faktooringulepingu raamistiku läbirääkimistel SEB Pangaga.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi