Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Riigihangeteõigus

Vastutavad partnerid:

Nõustame riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi ning ettevõtteid riigihankeid puudutavates küsimustes, sealhulgas riigihankelepingute ning sellega seonduva dokumentatsiooni koostamisel ning läbirääkimisel. Esindame oma kliente ka riigihankevaidlustes.

Meeskonnal on laialdased kogemused riigihangete, era- ja avaliku sektori koostööprojektide (PPP) ning projektifinantseerimisega (PFI) seotud küsimustes.

Õigusteenused:

 • Hankija nõustamine ja esindamine
 • Pakkuja nõustamine ja esindamine
 • Riigihangete protseduuride läbiviimise nõustamine

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • ŠKODA VAGÓNKA AS’i nõustamine Läti riigihankealaste õigusnormide osas ning hankedokumentide koostamine seoses  Pasažieru vilciens AS’i poolt korraldatud riigihankemenetlusega, millega sooviti osta 32 uut rongi.
 • IKT-ettevõtte Green IT OÜ esindamine mitmetes riigihankevaidlustes nii vaidlustuskomisjonis kui kohtutes.
 • Jurmala linnavolikogu kui lepingupoole esindamine Riigihangete büroo ees seoses Dubulti kultuuri- ja hariduskeskuse ehitamise hankemenetlusega.
 • Riia linna nõustamine riigihanke küsimustes seoses “Riia linna vajadustele vastava kaabellevi tagamine” hankementlusega.
 • Transiidikeskuse ASi esindamine Riigikohtus pretsedenti loovas kaasuses riigihangete ja kontsessioonide vallas.
 • RE&RE, Läti juhtiva ehitusettevõtja, nõustamine riigihangetega seotud küsimustes.
 • Balti Bussi Group’i, ettevõtte, mis tegeleb mootorsõidukite varuosade jaemüügiga, nõustamine seoses Rezeknes’i valla poolt korraldatud riigihankega 34 uue bussi ostmiseks, riigihanke kogusumma umbes 4 miljonit eurot.
 • Keskkonnainspektsiooni esindamine Riigikohtus hankelepingute muutmise ja lepingust tuleneva tasunõude osas pretsedenti loovas kaasuses.
 • Riigile kuuluva jäätmekäitlusettevõtte Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Leedu ühe suurima jäätmekäitleja, nõustamine erinevates riigihangete vaidlustes.
 • Altumi (Läti Arengu Finantsasutus) nõustamine riighanke küsimustes.
 • MAN Turbo and Diesel’i nõustamine Läti riigihangete seaduse tõlgendamisel.
 • Ühe Euroopa juhtiva veepuhastus ja energia ettevõtte nõustamine keerulistes õiguslikes küsimustes seoses muda töötlemiseks vajalike seadmete ehitamise, käitamise ja hooldamisega Leedus ning sellega seotud vaidlustes.
 • Ühe Itaalia suurima kõrgtehnoloogilise rohelise energia ja jäätmekäitlus ehituseettevõtte nõustamine FIDIC Silver Book (Turn-Key) Contruction projektist tulenevate ehitusõiguse küsimustes seoses suurima ohtlike jäätmete põletamise ja elektrienergia tootmise rajatise ehitamisega Leedus.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi