Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Sisekontrolli nõustamine

Meie meeskond nõustab reguleeritud turgudel osalejaid (sealhulgas finantsinstitutsioone, kindlustusseltse, bioteadusega tegelevaid ettevõtteid jne) kui ka teisi ettevõtteid seoses vastavusalaste küsimustega.

Me pakume laia valikut teenuseid, sealhulgas:

 • Vastavusprogrammide ettevalmistamist ja rakendamist, sh asjakohaseid järelmeetmeid
 • Käitumiskoodeksi ettevalmistamist, sisereeglite ja –protseduuride kehtestamist
 • Illegaalsest tegevusest teatamise süsteemi (nn whistleblowing system) kehtestamine
 • Sisejuurdlus
 • Vastavusega seotud väljaõpped
 • Vastavusega seotud küsimused, sealhulgas konkurentsiõiguse ja andmekaitsega. Meie meeskond tegeleb ametialaste kuritegudega ja nõustab tegevjuhte, järelevalve vanemametnikke ja ametnikke mitmetes vastavusega seotud ja õigusalastes küsimustes.
 • Nõustamine töölubade, ajutiste ja alaliste elamislubade ning viisade saamisel töötajatele väljastpoolt Euroopa Liitu.

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Prantsuse elektroonilise side ettevõtja nõustamine seoses Läti andmekaitse eeskirjade teatavate aspektidega. Meie klient paigaldab vähese energiatarbe ja laiaulatusega juhtmevaba võrku madala energiatarbega objektidele (Asjade Internet).
 • Ülemaailmse Prantsuse logistikaettevõtte nõustamine seoses siseinformaatoritele tugineva hoiatusmehhanismide kehtestamise kaalumisega. Kliendile osutatud teenused hõlmasid muuhulgas nõustamist seoses andmekaitse eeskirjadega ja ülegrupilise siseinformaatoritele tugineva hoiatusmehhanismide vastavusega Läti õiguslikule korrale.
 • Teraskonstruktsioonide tootja nõustamine seoses dokumentide koostamisega andmetöötluse registreerimiseks (videovalve ettevõtte ruumides ja väljaspool ruume) Andmekaitse Inspektsioonis.
 • Riga Airport Commercial Development AS, HAVAS Latvia SIA (TAV Airports grupi ettevõtte) ja Unifree Latvia SIA (Unifree grupi ettevõtte) nõustamine viisade, tähtajaliste elamislubade ning alaliste elamislubade taotlemisega oma töötajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele.
 • TAV Latvia SIA ja Riga Airport Commercial Development AS’i (TAV Airports gruppi kuuluvate ettevõtete) nõustamine igapäevastes küsimustes seoses vastavusega ning andmete töötlemisega.
 • LHV Panga põhjalik nõustamine, et tagada filiaali avamise ja tegutsemise vastavus Läti õigusele. Samuti töötas Primus välja filiaali tegutsemiseks vajalikud sisemised ja välimised eeskirjad, nagu eeskirjad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, alltöövõtuks, internetipanganduseks, hoiusteks, makseteenusteks, investeerimisteenusteks, üldised lepingutingimused, samuti seoses deebet/krediitkaartidega ja krediidipiirangutega ning klientide andmete töötlemiseks.
 • AS Expobank nõustamine igapäevastes küsimustes seoses finantsteenuste ja vastavusega.
 • Läti tehnilise varustuse müügi ja tehniliste lahendustega tegelevale ettevõttele sisemiste konkurentsiõiguse järgimise eeskirjade koostamine.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi