Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Vaidluste lahendamine

“Mainekas meeskond, kellel on laialdane vaidluste lahendamise kogemus ehitus-, pankroti- ja maksuõiguse valdkondades. Nad esindavad oma kliente ka rahvusvahelistes vahekohtutes.”
(Chambers Europe, Dispute resolution, 2016)

Meie prioriteediks on jõuda kohtuvälise kokkuleppeni kui see on võimalik ja mõistlik. Kui kokkuleppe sõlmimine ei ole võimalik, oleme tuntud oma agressiivse ja lahendusele orienteeritud lähenemise poolest ning meil on silmapaistev kogemus keerukate vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka arbitraažis. Meie büroo kogemus vaidluste lahendamisel ulatub kohalikest töö-, riigihanke-, ehitus- ja ärivaidlustest kuni keerukate piiriüleste kohtuvaidlusteni ja rahvusvaheliste vahekohtu kaasusteni.

Meie meeskond esindab era- ja avaliku sektori kliente kohalikes ja rahvusvahelistes vahekohtuvaidlustes ning meil on sidemed kohtu- ja vahekohtuvaidluste ekspertidega üle maailma.

Rahvusvaheliste juhtumite puhul saame toetuda ulatuslikule erinevates jurisdiktsioonides töötamise kogemusele ning väärtuslikele kontaktidele välismaiste juhtivate advokaadibüroodega.

Õigusteenused:

 • Kohtuvaidlused
 • Haldus- ja maksuvaidlused
 • Majandus- ja finantskuriteod (ametialased kuriteod)
 • Au ja väärikust puudutavad vaidlused
 • Spordivaidlused
 • Siseriiklik Vahekohus
 • Rahvusvaheline Vahekohus
 • Investeeringute Vahekohus
 • Alternatiivsed vaidluste lahendamise mehhanismid

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Eesti investeerimisfirma Polaris Invest nõustamine Starman AS‘i, ühe regiooni suurima telekommunikatsioonifirma, millel on äritegevus nii Eestis kui ka Leedus, enamusosaluse omandamisel. Tehingu väärtus on 208 miljonit eurot.
 • Läti suurima postiettevõtte Latvijas Pasts esindamine kohtus Hangete Järelevalve Büroo (läti keeles: Iepirkumu uzraudzības birojs) otsuse vaidlustamine, millega sisuliselt otsustati, et teistel postiettevõtjatel peab olema ligipääs Latvijas Pasts’i postivõrgule ilma Latvijas Pasts’iga lepingut sõlmimata ning universaalse postiteenuse lõppkasutajate jaoks ette nähtud tariifidel.
 • Esindasime Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudis (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) äriõiguslikes vaidlustes ja hagi tagamisega seonduvates vaidlustes.
 • Ühe maailma suurima tsemendi tarnija esindaja nõustamine ja esindamine kohtuvaidluses Leedus asuva ühe suurima Ida-Euroopa tsemenditootja aktsionäride vahel.
 • LSEZ AS Liepājas osta LM esindamine maksuvaidluses maksuametiga importkäibemaksu määramise üle kaupade importimisel. Nõude suurus on ligikaudu EUR 28 miljonit eurot.
 • Esindasime Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus erinevates vaidlustes, mh seoses FIDICi vormidel põhinevate lepingutega.
 • Eesti elektri- ja gaasipõhivõrguettevõtja esindamine mitmes vaidluses, muuhulgas ehituse valdkonnas, võrguga liitumise küsimustes ning piiriülese elektrituru küsimustes.
 • Remontowa laevaremonditehase kaitse seoses ametialase kuriteoga.
 • ASi Starman asutaja ja omaniku Indrek Kuivalliku kaitse siseteabe väärkasutamise süüdistuses.
 • BAB flyLAL Lithuanian Airline‘si nõustamine ja esindamine vaidluses riigiettevõttega Airports of Lithuania seoses kliendi ja lennujaama vahel sõlmitud lepingu tühisuse tuvastamisega ja ülemäära kõrgete lennujaamatasude osas.
 • SIA Binders’i, juhtiva Läti tee-ehitusettevõtte,  esindamine arbitraaživaidluses Eesti Maanteeametiga ja kohtuotsuste tunnustamises Läti Vabariigis
 • Ühe Big 4 auditifirma esindamine seoses AB bank SNORAS kokkuvarisemisega. Peamiselt hõlmas esindamine tsiviilkohtumenetlust seoses investoritele tekkinud kahjude tagasimaksmisega, mis tekkisid auditiaruandele toetudes tehtud investeerimisotsustest.
 • Eesti vanima ja tuntuima viinatootja ASi Liviko ja seotud isikute kaitse konkurentsialastes süütegudes. Peamises vaidluses saavutati võit Riigikohtus.
 • Murru vangla juhi kaitse õigusemõistmise takistamise ja riikliku järelevalve teostamata jätmise süüdistuses.
 • Eesti suurima taastuvenergiakontserni esindamine erinevates vaidlustes, muuhulgas seoses uue koostootmisjaama keskkonnalubadega.
 • Schenker SIA, üks juhtivaid logistikateenuseid pakkuvaid ettevõtteid Lätis, esindamine vaidluses maksuametiga seoses imporditollimaksude juurdemaksude arvutamisega.
 • ERGO Insurance SE nõustamine ja esindamine kohtuvaidluses seoses ehituskindlustusega, mis on seotud ühe suure büroohoone ehitamisega Kaunases, Leedus.
 • Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nõustamine ja esindamine mitmes kohtuasjas seoses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastuse saamise, kasutamise ja ennistamisega Euroopa Liidu Memorandumi rakendamiseks ja Marijampolė piirkonnas jäätmekäitlusesüsteemi loomiseks.
 • Leedu koondise jalgpallimängija esindamine tema endise Rumeenia kõrgliiga klubi vastu FIFA Vaidluste lahendamise Kojas (DRC).
 • Leedu ühe suurima panga nõustamine seoses pankrotistunud panga varade ülevõtmisega, sealhulgas nõustamine seoses varade hoidmise ja üleviimisega.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi