Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Töö- ja immigratsiooniõigus

Vastutavad partnerid:

 

“Kasvav tuntus tööõiguse valdkonnas, tegeledes erinevate tööõiguse küsimustega, sealhulgas töövaidluste ja koondamistega kui ka lepinguliste ja regulatiivsete küsimustega. Neil on kogemusi ka ametiühingutega läbirääkimistel.”
(Chambers Europe, Employment, 2016)

Tööõiguse küsimused on olulised igas organisatsioonis. Olles üks kõige keerulisemaid ja tundlikumaid valdkondi, võivad tööõiguse küsimused oluliselt mõjutada ettevõtte äritegevust ja töötajate panust ettevõtte eesmärkide suunas. Samal ajal õiguslik regulatsioon selles valdkonnas on keeruline ja seda muudetakse tihti ning kohtupraktikal puudub sageli järjepidevus. Meil on ulatuslik kogemus tööõiguse valdkonnas. Meie advokaadid nõustavad nii tööandjaid kui ka töötajaid kõikides tööõigust puudutavates küsimustes, alates tööle võtmisest ja motivatsioonisüsteemidest kuni töösuhte ülesütlemise ja töövaidlusteni. Meeskond nõustab kõigis tööõiguse küsimustes, mis on seotud ettevõtte omandamise ja ühinemisega, juhtivtöötajate tasude ja hüvitistega ning samuti konfidentsiaalsus- ja mitte konkureerimise lepingute ettevalmistamisega.

Tulenevalt muutustest tööturul, nagu suurenenud tööjõu liikumine, nõustame oma kliente ka ajutise elamisloa ja tööloa saamiseks vajalike toimingutega.

Õigusteenused:

 • Juhtivtöötajate tasud ja hüvitised
 • Töösuhete juriidiline audit
 • Tööhõive küsimused seoses ettevõtte omandamise ja ümberkorraldamisega
 • Asutuse sisesed dokumendid seoses tööhõivega
 • Töölepingud
 • Kollektiivlepingud
 • Uudsete motivatsioonikavad
 • Allhanked
 • Ametiühingud
 • Viisad, tööload ja elamisload EL ja Euroopa Majanduspiirkonna kodanikele
 • Ajutine tööhõive
 • Isikuandmete kaitse
 • Töövaidlused

 

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Läänemerel reisjatevedu pakkuva Tallink Latvija AS’i kui tööandja edukas esindamine kassatsiooniastme töövaidluses seoses ülesütlemisavalduse esitamisega tööandja poolt.
 • Meie advokaadid on pikka aega nõustanud tööõiguse küsimustes paljusid rahvusvahelisi äriühinguid, mille hulka kuuluvad muuhulgas Avon, Skype, Katoen Natie, Michelin ja Lemminkäinen. Samuti on meie klientideks mitmeid Eesti juhtivaid äriühinguid, näiteks Liviko ja Nortal.
 • Turkish Airlines’i Leedu filiaalile välise juriidilise osakonnana õigusteenuste pakkumine ning Turkish Airlines’i nõustamine töö- ja immigratsiooniõiguses, sealhulgas töölepingute koostamisel, elamis- ja töölubade saamisel, samuti nõustamine keerukates õigust ja makse puudutavates küsimustes seoses piiriülese tööhõivega.
 • Latvijas Pasts VAS’i, Läti riikliku postiteenuse osutaja, edukas esindamine tööandjana töölepingu ülesütlemisel.
 • Nippon Auto (Catwees‘i kontsern), peamine ja ainus HONDA toodete levitaja ja müüja Baltimaades, nõustamine igapäevastes tööõigust puudutavates küsimustes.
 • Lux Expressi, Baltimaade suurima bussi- ja reisjatevedu korraldava ettevõtte, nõustamine ettevõttesisese tegevuse õiguslikul ümberkorraldamisel, kasutades piiriülest renditöö võimalust, samuti töötajate vallandamisel töötajate süüst tulenevate asjaolude tõttu.
 • Graanul Invest Group’i, Euroopa suurima puidupelletite tootja, nõustamine erinevates tööõigust puudutavates küsimustes.
 • Latvijas Maiznieks AS’i, Läti suurima pagariäri, nõustamine erinevates tööõigust puudustavates küsimustes.
 • LHV Pank AS’i, üks peamisi LHV Group’i tütarettevõtteid, nõustamine seoses Läti krediidiasutuse töötajate töölevõtmisega ning kliendi esindamine kogu töötajate koondamise protsessi.
 • PepsiCo Group‘i kuuluva ettevõtte Latvian Snacks SIA nõustamine erinevates tööõigust puudutavates küsimustes.
 • SBA Group‘i, kuhu kuulub 27 Leedu ja teiste riikide ettevõtet, nõustamine seoses Saksamaa äritegevuse üleminekul ühelt grupi ettevõttelt teisele grupi ettevõttele, sealhulgas Saksamaa büroo töötajate ülemineku ning koondamisega seotud küsimused.
 • Suurettevõtte, mis pakub ekspedeerimise ja tarneahela juhtimise teenuseid Eestis, Lätis ja Leedus, nõustamine võimalike töösuhtete lõpetamise viiside osas töötajatega, kes on seotud kõlvatu konkurentsiga, samuti selle protsessi läbiviimisel.
 • Ühe maailma suurima rehvitootja nõustamine erinevates tööõigust puudutavates küsimustes, sealhulgas rahvusvaheliste töösuhete, regulatsioonide ning töötajate nõuetekohase Leedust Poola lähetamise küsimustes.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi