Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Saksamaa

Vastutavad partnerid:

PRIMUS DERLINGi saksa töögrupp pakub õigusalast nõu Saksamaa äriühingutele, kes soovivad alustada Lätis äritegevust või viia ellu projekte ja sõlmida lepinguid Baltimaades asuvate äripartneritega.

Meie kogenud advokaadid on hästi kursis Saksamaa õigus- ja regulatiivsete süsteemidega, mõistavad kahe riigi kultuurilisi erinevusi ning on seeläbi võimelised pakkuma meie klientidele laias valikus õigusteenuseid.

Viimastel aastatel on PRIMUS DERLINGi advokaadid olnud seotud mitmete pangandus-, kindlustus-, logistika-, energia- (sh taastuvenergia-) ja riigihangete valdkonnas tegutsevate Saksamaa ja Austria äriühingute piiriüleste projektide ja tehingutega, nõustades neid nii äri- ja kaubandusõiguse kui ka töö-, pangandus- ja rahandus-, kinnisvara- ja ehitusõigust puudutavates küsimustes ning esindades nende huve kohtutes, riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes ja õiguskaitseorganites.

Kontaktid:

E: germandesk@primus.legal
T:  +371 6735 7010
M: +371 2927 7717
F:  +371 6735 7011

Õigusteenused:

  • Ettevõtte asutamine ja ettevõtte juhtimine
  • Ettevõtte ümberkujundamine, piiriülestes ühinguõiguslikes küsimustes ja tehingutes nõustamine; lepingud
  • Ühinemised, ülevõtmised, jagunemised, ümberstruktureerimised
  • Rahvusvahelise personalipoliitika ühtlustamine siseriiklikest õigusaktidest tulenevate nõuetega
  • Intellektuaalomandi õigus: kaubamärgid, domeenid, disainilahendused, oskusteabe kaitse
  • Ettevõtte tulumaks, maksude struktureerimine, käibemaks, toll
  • Konkurentsiõigus
  • Energia
  • Riigihanked, era- ja avaliku sektori koostööprojektid
  • Vaidluste lahendamine

 

 

 

 

 

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi