Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Vastutavad partnerid:

“Kliendid tunnustavad Primust kõrge teenindustaseme ja praktiliste teadmiste poolest.”
(The Legal 500, Intellectual Property, 2011)

Intellektuaalne omand on olulise tähtsusega iga eduka äri jaoks, mis tegutseb lokaalselt või kogu maailmas. Aastate jooksul oleme selles valdkonnas saanud palju kogemusi ning seeläbi saame pakkuda klientidele juriidilist abi mitmetes intellektuaalse omandi, meedia ning infotehnoloogiaõigust puudutavates küsimustes.

Oleme oma kliente nõustanud pingelistel läbirääkimistel seoses kaubamärkide ja teiste intellektuaalselt omandit puudutavate litsentsilepingutega, esindanud oma kliente vaidlustes seoses intellektuaalomandi lubamatu kasutamisega ja abistanud erinevate intellektuaalsete omandite üleminekul ja omandamisel. Meie teenuste hulka kuuluvad ka intellektuaalse omandi registreerimine, kaitse, intellektuaalomandiõiguse rakendamine ja täitmine ning kõik intellektuaalset omandit puudutavad tehinguid.

Meie andmekaitseõiguse meeskond nõustavad ja esindavad kliente kõigis andmete töötlemise ja kaitsmisega seonduvates küsimustes. Oleme praktilise fookusega ning soovime aidata klientidel sujuvalt integreerida andmekaitse oma igapäevasesse tegevusse sõltumata kliendi tegevusvaldkonnast. Selleks aitame juurutada nõuetekohased andmete töötlemise protsessid, koostada vajalikud sisedokumendid ning lepingud koostööpartneritega. Aitame suhelda andmesubjektide ja järelevalveasutustega. Nõustame kliente erinevate andmete töötlemist puudutavate tehingute osas ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtu puhul. Esindame teid andmete töötlemisega seonduvates vaidlustes. Aitame orienteeruda Euroopa andmekaitseõiguse muutuste tuules ning viia kliendi tegevus kooskõlla kõigi nõuetega.

Meie laialdane kogemus intellektuaalse omandi valdkonnas aitab meie klientidel maksimaalselt ära kasutada oma intellektuaalse omandi õigusi, samal ajal vähendades kulusid ja võimalikke riske.

Õigusteenused:

 • Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused
 • Disainilahendused ja andmekogud
 • Oskusteabe kaitse
 • Andmekaitse ja privaatsus
 • Patendid
 • Kaubamärgid
 • Domeeninimed
 • Võltsimise vastane võitlus
 • Intellektuaalset omandit puudutavad tehingud (üleminek, litsentsid, konfidentsiaalsus)

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Juhtiva karastusjoogi tootja PepsiCo Inc. esindamine pepsi.lv domeeninime vaidluses.
 • Dokdata, ettevõtte, mis pakub dokumentide arhiveerimise, hävitamise, säilitamise ning skanneerimise teenuseid Leedus, esindamine 2 põhifrantsiislepingu läbirääkimistel suure rahvusvahelise Saksa kontserniga Reisswolf.
 • Hewlett Packard’i esindamine mitmetes kaubamärgiõiguse rikkumise asjades.
 • Leedu suurima loterii korraldaja nõustamine intellektuaalomandiõiguste kaitse küsimustes rohkem kui viies asjas seoses ettevõtte kaubamärgi kasutamisega ilma eelneva kliendi nõusolekuta.
 • Skype’i nõustamine erinevates intellektuaalomandi ja andmekaitsega seonduvates asjades.
 • Mahuka autoriõiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja pärimisõiguse alase analüüsi koostamine Kultuuriministeeriumile.
 • Suupistete tootja CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY SA esindamine kohtuvälises vaidluses kaubamärgi üle seoses nimetuse ‘Bake Rolls’ kasutamine kohaliku leivakrõpsude tootja poolt.
 • Avoni nõustamine intellektuaalomandi, andmekaitse ja muudes küsimustes seoses toodete online müügikeskkonnaga.
 • SAF Tehnika, NASDAQ OMX Riia Börsil noteeritud mikrolaineraadiote tootja, nõustamine kaubamärkide ja muu intellektuaalse omandiga seotud küsimustes.
 • GlaxoSmithKline’i nõustamine intellektuaalomandi ja andmekaitse küsimustes.
 • Hiinas asutatud suuremahuliste ettevõtete konsortsiumi nõustamine ettevõtte omandamisel (oskusteabe ja intellektuaalomandi patendid).
 • Juhtiva Balti infotehnoloogia ja arvutiriistvara grupi Blue Bridge nõustamine seoses esimese dünaamilise kaubamärgi registreerimisega Leedu riiklikus patendibüroos.
 • Greenworld Fuels (Inglismaa tahketest olmejäätmetest kütusekvaliteediga etanooli tootja) nõustamine intellektuaalomandiõiguste ja uue tootmistehnoloogia kasutamiseks litsentsilepingu sõlmimisel.
 • Nikon Nordic AB nõustamine inetellektuaalomandi ja andmekaitse küsimustes.
 • Erainvestori nõustamine seoses kavandatava regionaalse telejaama ostutehinguga, sealhulgas õigusliku auditi läbiviimine.
 • Taimsete toidulisandite uurija ja tootja nõustamine seoses toiduainete ja toidulisandite, mis on valmistatud kanepitaimest, teistes riikides müümisega.
 • Arte domestica, Baltikumi kodumasinate turustaja, nõustamine ning kliendile uue veebilehe ja e-poe jaoks juriidiliste dokumentide ettevalmistamine, samuti nõustamine seoses uute kaubamärkidega Leedu, Läti ja Eesti turul.
 • Baltimaade juhtiva kindlustusandja ERGO nõustamine andmekaitse küsimustes seoses ettevõtte värbamisdokumentide redigeerimisega.
 • Juhtiva kohaliku telekommunikatsiooni ettevõtte nõustamine erinevates keerukates küsimustes seoses ettevõtte intellektuaalomandi kaitsega, sealhulgas läbirääkimistel uue B2C infotehnoloogia toote loomise, käivitamine ja brändimisega.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi