Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Konkurentsiõigus

Õigusteenused:

 • Horisontaalsed ja vertikaalsed kokkulepped
 • Ühinemiste kontroll
 • Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine
 • Konkurentsiõiguse vastavusjuhendid ja kontroll
 • Kartellid, kriminaalmenetlused ja leebusprogrammid
 • Koidikuaegsed reidid (nn dawn raids) ja valmistumine
 • Riigiabi
 • Konkurentsiõigust puudutavad vaidlused ja kohtuvaidlused

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Invest in Lithuania, Leedu majandusministeeriumi alla kuuluva riikliku investeerimist edendava agentuuri, nõustamine võimaliku riigiabi andmise osas saabuvatele investoritele IT sektoris.
 • Läti suurima põllumajandustootjate ühenduse LPKS LATRAPS kui ühe Latvijas Piens SIA osaniku esindamine keerulises tehingus seoses osaluse suurenemisega, mille hulka kuulus muuhulgas kliendi esindamine Läti konkurentsiametis ühinemisloa saamisel ning ühinemisteate koostamine.
 • Eesti Posti/Omniva (Eesti riigi omanduses olev posti- ja logistikateenuseid osutav ettevõte) edukas esindamine tsiviilvaidluses seoses väidetava hinnastamisalase rikkumisega (hinnakruvi) otsepostitusturul.
 • Latvijas Pasts VAS (Läti suurima postiteenuse osutaja, mis tegutseb vaba konkurentsi tingimustes) edukas esindamine Hangete Järelevalve Büroo otsuse vaidlustamisel, millega sisuliselt otsustati, et teistel postiettevõtjatel peab olema ligipääs Latvijas Pasts’i postivõrgule ilma Latvijas Pasts’iga lepingut sõlmimata ning universaalse postiteenuse lõppkasutajate jaoks ette nähtud tariifidel.
 • Eesti vanimat alkoholitootja ASi Liviko kaitsmine kartellisüüdistustes.
 • AS Liepājas Metalurgs ja selle tütarettevõtte LSEZ AS Liepājas osta LM’i nõustamine konkurentsiõigust puudutavates küsimustes.
 • Leedu kosmeetikabrändide hulgimüüja nõustamine võimalike riskide ning tegevussuundade osas seoses edasimüügi ainuõiguse andmisega suurimale lõhnade, kosmeetika ja nahahooldustoodete jaemüüjale Leedus.
 • Eesti suurimate sekka kuuluva supermarketite keti Selveri kaitsmine kriminaalasjas kartellisüüdistustes.
  Rahvusvahelise kindlustusseltsi ERGO nõustamine turu koondumise küsimustes ja horisontaalsetes kokkulepetes.
 • N.R. Energy nõustamine suhetes Konkurentsiametiga seoses soojusenergia tootmise ja müügiga.
 • KredEx‘i, üks vähestest riigi garantiiga finantsasutusi Eestis, esindamine mitmetes halduskohtumenetlustes seoses riigi toetuste tagasimaksmisega, mis anti ettevõtetele elektriautode ostuks.
 • Leedu ühe igapäevaste tööruumide puhastusteenuste pakkuja nõustamine seoses tavatult madalate hindadega riigihankeprojektis.
 • Leedu laborikaitseid läbiviiva ettevõtte nõustamine seoses kõlvatu konkurentsi ning keelatud kokkulepetega Leedu konkurentsiõiguse kohaselt.
 • Leedu ühe juhtiva turu- ja meediauuringute ettevõtte abistamine Leedu konkurentsiametis seoses väidetega ebaausa konkurentsi ja eksitava reklaami osas.
 • Graanul Invest AS’i ühinemisteatele seoses Latgran SIA osaluse omandamisega hinnangu andmine. Läti konkurentsiamet kinnitas meie seisukohta, et tehing on vabastatud teatamiskohustusest.
 • Eesti ühe suurima toidutooja Premia Foods AS’i nõustamine konkurentsiõiguse aspektides seoses ettevõtete koondumisega ning kogu kliendi Baltikumi ja Venemaa jäätise ning külmutatud kaupade äritegevuse müügiga.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi