Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Poola

Vastutavad partnerid:

PRIMUS DERLINGi Poola tugiüksus pakub erialast abi Poola ettevõtetele, kes soovivad alustada ettevõtlust Leedus, rakendada projekte või sõlmida lepinguid Balti partneritega.

Meie kogenud advokaadid tunnevad hästi Poola õigussüsteemi ja regulatsiooni, mõistavad kahe riigi kultuurierinevusi ning suudavad osutada meie klientidele kõikvõimalikke õigusteenuseid.

Viimastel aastatel on PRIMUS DERLINGi advokaadid olnud kaasatud mitmesugustesse piiriülestesse projektidesse ja tehingutesse Poola ettevõtetega. Tööd on tehtud kindlustus-, tervishoiu-, autotööstuse, tehnoloogia- ja riistvaratööstuse sektoris ning Poola ettevõtetele on pakutud juriidilist nõustamist kõigis ühingu-, kaubandus-, töö-, pangandus- ja finantsõiguse, intellektuaalomandi-, kinnisvara- ja ehitusõiguse küsimustes.

PRIMUS DERLING on ühtlasi märtsis 2015 loodud Poola-Leedu Kaubanduskoja (PLCC) üks asutajaid ning osaleb aktiivselt PLCC tegevuses, millega edendatakse piiriülest koostööd, tugevdatakse kaubandussidemeid ja aidatakse Poola ettevõtetel alustada äri Leedus.

Meie juristid räägivad poola, vene, inglise, saksa, leedu, läti ja eesti keelt. Tänu meie kohalolekule kõigis Balti riikides, saame tagada hõlpsa suhtluse ja pakkuda tõhusat nõu igas õigusküsimuses.

 Õigusteenused:

  • ettevõtete ümberkujundamine, ettevõtete piiriülene nõustamine
  • M&A: ülevõtmised, ettevõtete ühinemised, jagunemised ja ümberkorraldamised
  • ettevõtete restruktureerimine
  • rahvusvahelise personalipoliitika ühtlustamine riiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega
  • intellektuaalomand: kaubamärgid, domeeninimed, disainilahendused ja oskusteabe kaitse
  • ettevõtte maksud ja maksude struktureerimine, käibemaks, toll
  • konkurentsiõigus
  • infotehnoloogia, e-äri, meedia ja telekommunikatsiooni regulatsioon

Kontaktid:

E: polishdesk@primus.legal
T: +370 5248 7337
F: +370 5248 7338

 

 

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi