Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Restruktureerimine ja maksejõuetusõigus

“Pakuvad nõu vaidluste lahendamiseks, omades laialdast kogemust restuktureerimises ja maksejõuetusõiguses, samuti tööõigusega seotud küsimustes. Tuntud ka seoses võlgade sissenõudmisega.”
(Chambers Europe, Dispute Resolution, 2016)

Meie meeskonnal on põhjalikud teadmised ning laialdane kogemus restruktureerimises, saneerimises ja maksejõuetuses.

Õigusteenused:

 • Võlgade restruktureerimine
 • Ettevõtte restruktureerimine
 • Võlausaldaja ja võlgniku esindamine
 • Piiriülesed maksejõuetusmenetlused
 • Saneerimismenetlused

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • KPMG Baltics SIA, Läti panga AS Latvijas Krājbanka haldaja, nõustamine panga maksejõuetusmenetluses, sealhulgas nõustamine enam kui 20 000 000 euro suuruste laenukohustuse restruktureerimise võimaluste ning laenukohustuste täitmiseks seatud tagatiste vastavuse kohta, väärtpaberite seotud õiguste teostamise kohta, võla sissenõudmise või restruktureerimise võimaluste kohta arvamuste koostamine, kliendi esindamine kohtus.
 • AS’i UniCredit Bank nõustamine varade tagasinõudmise osas probleemsete laenude korral, sealhulgas õiguslike arvamuste ja muude dokumentide koostamine ning panga huvide esindamine kohtumenetlustes, maksejõuetusmenetlustes ja avalikel enampakkumistel.
 • AS’i DNB Banka nõustamine seoses laenude restruktureerimisega, sealhulgas vastavate dokumentide koostamine, õiguslike arvamuste koostamine ning panga huvide esindamine kohtumenetlustes. Alates 2011. aastast oleme nõustanud klienti seoses laenude restruktureerimisega kogusummas üle 15 000 000 euro.
 • Jyske bank AS’i (turuosalt kolmanda suurima Taani panga) nõustamine laenude ja väärtpaberite ülevõtmisel maksejõuetult SPAREKASSEN LOLLAND A/S pangalt ja mitmete Läti põllumajandussektoris tegutsevate ettevõtete laenude restruktureerimises.
 • Riga Airport Commercial Development AS’i, Riia Rahvusvahelise Lennujaama operaatori, nõustamine võlgade sissenõudmisel mitmelt võlgnikult.
 • Latvian Snacks SIA, PepsiCo kontserni kuuluva ettevõtte, esindamine võlgade sissenõudmisel ja mitme võlgniku maksejõuetusmenetluses.
 • Lehman Brothers Real Estate Partners’i (LBREP) nõustamine äriõiguse küsimustes seoses Lätis registreeritud äriühingutega, millesse LBREP on investeeringuid teinud.
 • Võlausaldaja Marly’s Confezioni S.p.A, ülemaailmselt tuntud riietetootja, esindamine suhetes tema võlgnikuga Lätis.
 • Ühe Läti suurima ettevõtte, mis osutab rahvusvahelist reistjate raudteevedu, nõustamine seoses 20 miljoni euro suuruse võla restruktureerimisega SEB pangaga.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi