Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Transport

“Näitab paindlikkust ja võimet pidevalt kohaneda erinevate ärisündmustega.”

(The Legal 500, Shipping and Transport, 2015)

PRIMUS DERLINGi advokaadid nõustavad kliente erinevates transpordiõigust puudutavates küsimustes (maantee-, raudtee-, meretransport, lennundusõigus). Meie õigusnõu meretranspordiõiguses hõlmab laevade registreerimisdokumentide koostamist ning esitamist, laevadele hüpoteekide seadmist, meremeeste töö- ja maksuõigusega seotud küsimusi, vedaja vastutusega seotud küsimusi, klientide esindamist rahvusvaheliste saadetistega seotud vaidlustes. Meil on arvestatav kogemus ekspedeerimise, lastimise, laevade agenteerimise ning laevade haldamise dokumentatsiooni koostamisel.

Lennundusõigus on teine valdkond, kus meil on laialdased kogemused ja suurepärased teadmised.

Õigusteenused:

 • Laevade arestimine ja kaitse
 • Veokirja vaidlused
 • Meretranspordikindlustus
 • Merereostus
 • Laevaehitus ja –remont
 • Laevade rahastamine ja ostmine
 • Kaupade maantee- ja raudteevedu
 • Vedajate vastutus
 • Nõustamine seoses rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooniga (CMR)
 • COTIF (Rahvusvahelist raudteevedude konventsiooni) ja SMGS (Rahvusvahelist raudteekaubavedu käsitlevat kokkulepet) puudutav vedu
 • Kaupade raudteevedu käsitleva rahvusvahelise konventsiooni (CIM) ühtsed eeskirjad
 • Raudteetranspordi turu libaliseerimine
 • Raudteetranspordi infrastruktuur
 • Juurdepääsutasud ja tariifid

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • AS’i Liepājas Metalurgs tütarühingu LSEZ AS Liepājas Osta LM‘ile igapäevase õigusabi osutamine seoses transpordi- ja ekspedeerimisteenustega.
 • Turkish Airlines‘i jooksev nõustamine Leedu ja Eesti transpordiõigust puudutavates küsimustes.
 • Lux Expressi, Baltimaade suurima bussi- ja reisjatevedu korraldava ettevõtte, nõustamine seoses Leedus uute marsuutide avamisega.
 • Turkish Airlines’i jooksev nõustamine Eesti ja Leedu transpordiõigust puudutavates küsimustes.
 • Riia Vabasadamas opereeriv lastimisettevõtte SIA Jaunmīlgrāvja igapäevane nõustamine seoses lastimisteenuste osutamisega (lasti ümberlaadimine ja käitlemisteenused).
 • Kahe Ida-Euroopa lennundusettevõtte esindamine vahekohtus keerulises vaidluses suure Aasia lennundusettevõtte vastu.
 • Leedu Majandusministeeriumi nõustamine nelja seoses era- ja avaliku sektori koostööprojektiga transpordiinfrastruktuuri arendamiseks, sealhulgas rahvusvahelised Via Baltica ja Vilnius – Utena maanteed.
 • Baltimaade suurima bussi- ja reisjatevedu korraldava operaatori Lux Expressi‘i nõustamine seoses Leedus uute liinide avamisega.
 • Ühe maailma suurima rehvitootja nõustamine mitmetes transpordiõigust ja ohutust puudustavates küsimustes.
 • SIA Alpha Shipping igapäevane nõustamine ettevõtte igapäevatöö kõikides õiguslikes aspektides.
 • Global Lead Logistics Provider HAVI Logistics Läti tütarühingu SIA HAVI Logistics nõustamine standardsete transpordilepingute väljatöötamisel ja õigusabi osutamine seoses transporditeenustega.
 • LSEZ SIA Dan Store’i, Läti terminal, mis käitleb ja ladustab puistlastiveoseid Liepaja sadamas, igapäevane nõustamine.
 • Kahe Ida-Euroopa lennufirma esindamine keerulises vahekohtuvaidluses Aasia lennufirma vastu.
 • Leedu Transpordiministeeriumi ja Vilniuse rahvusvahelise lennujaama nõustamine lennundusõiguse muudatuste, territoriaalplaneerimise ja lennujaamade sanitaarkaitsealasid puudutavate teiste õigusaktide muudatuste osas.
 • Ühe maailma suurima rehvitootja nõustamine mitmetes transpordiõigust ja ohutust puudustavates küsimustes.
 • BOD Group’i, Baltimaade suurima tööstuslikult eelsalvestatud CD, DVD, Blu-ray’de tootja ja ühe kaasaegsema Kesk- ja Ida-Euroopas tegutseva grupi, omades kahte uudset tehast Vilniuses ja Tallinnas, nõustamine seoses rahvusvaheliste saadetiste struktuuri ülesseadmisega ja päikesepaneelide ja selle osade vedamisega Leedust Malaisiasse seoses 3 päikeseelektrijaama ehitamisega Malaisias.
 • Leedu Majandusministeeriumi nõustamine seoses nelja era- ja avaliku sektori koostööprojektiga transpordiinfrastruktuuri arendamiseks, sealhulgas rahvusvahelised Via Baltica ja Vilnius – Utena maanteed.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi