Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Maksuõigus

Meie maksuekspertidel on laialdane kogemus innovaatiliste maksustruktuuride väljatöötamisel ning me nõustame kliente kõikides maksudega seonduvates küsimustes. Nõustame rahvusvahelisi ja kohalikke ettevõtjaid kõigis maksuõiguse küsimustes, sealhulgas rahvusvaheliste maksude planeerimises, maksukohustuste täitmises ja maksuvaidlustes. Meie advokaadid on osalenud mitmete maksuseaduste loomeprotsessis ning on tegevad erinevates maksuõiguse ekspert- ja algatusrühmades. Meil on suurepärased kontaktid parimate maksunõustajatega enamikes suuremates jurisdiktsioonides, kellega me teeme regulaarselt koostööd rahvusvahelisi mõõtmeid omavates ülesannetes.

Läti büroo maksuvaldkonda juhib Ingūna Ābele, atesteeritud maksunõustaja, kellel on enam kui 10-aasta pikkune töökogemus, sealhulgas on ta 4 aastat töötamist ühes Big 4 audiitorfirmas Ernst & Young Baltic SIA.

Õigusteenused:

 • Maksude struktureerimine
 • Maksuvaidlused
 • Maksukohustuse järgimine ja õiguslik analüüs
 • Ettevõtte tulumaks
 • Käibemaks
 • Üksikisiku maksud
 • Aktsiisimaksud
 • Toll
 • Euroopa Liidu ja rahvusvaheline maksustamine
 • Siirdehinnad

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Alljärgnevate rahvusvaheliste ja kohalike klientide igapäevane nõustamine maksuõiguse küsimustes seoses äritegevuse struktureerimisega: UAV FACTORY Ltd. (üks maailma juhtivamaid mehitamata komposiitlennukite arendajaid), ALPHA SHIPPING COMPANY SIA, TAV LATVIA OPERATION SERVICES SIA (TAV OPERATION SERVICES CO. tütarühing), Wilhelmsen Ships Service AS (Wilh. Wilhelmsen gruppi kuuluva ettevõtte Wilhelmsen Maritime Services AS‘i osa), ALD Automotive SIA (Societe Generale gruppi kuuluv ettevõte, mis tegeleb kasutusrendi ja laevastiku haldamisega), Coca-Cola HBC Latvia SIA (juhtiva karastusjookide tootja Coca-Cola Company gruppi kuulub ettevõte), UCTAM Baltics SIA (UniCredit Bank Austria tütarettevõte), Hiking Group Ltd. (Hiinas asutatud suuremahuliste ettevõtete konsortsium) ja West Kredit AS (täisteenust pakkuv krediidiettevõte).
 • Kliendi edukas esindamine kohtueelses haldusmenetluses maksuameti poolt läbiviidava maksuauditi kestel ning enammakstud käibemaksu summas üle 200 000 eurot tagasimaksmisel.
 • Meie advokaadid koostasid Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale (EBRD) põhjaliku investeerimisfondide seaduse eelnõu analüüsi ja esitasid parandusettepanekud. Töö tulemusena töötasime välja alused maksusüsteemi läbipaistvuskorra kohaldamiseks usaldusfondidele. Seaduseelnõu maksusüsteemi läbipaistvuse tagamiseks muudab Eesti õiguskeskkonna erakapitali ja riskikapitalifondide asutamiseks tunduvalt kohasemaks.
 • Turkish Airlines‘i nõustamine õigust ja makse puudutavates küsimustes seoses piiriülese tööhõivega, sealhulgas piiriüleste maksustamise asjades Leedu, teiste Euroopa Liidu riikide ja Türgi vahel.
 • AS’i Liepājas Metalurgs tütarühingu LSEZ AS Liepājas osta LM‘i esindamine maksuvaidluses maksuametiga seoses imporditud kaupadele kehtestatud käibemaksuga, nõude summa 28 000 000 eurot.
 • Oleme nõustanud rahvusvahelisi äriühinguid erinevatest tööstusharudest (seehulgas infotehnoloogia, farmaatsia, lennunduse ja jaekaubanduse valdkondadest) tulumaksuküsimustes, töötajate aktsiaoptsiooni ja teiste motivatsiooniprogrammide väljatöötamises.
 • UniCredit Bank kontserni äriühingu SIA UCTAM Baltics nõustamine käibemaksuseaduse tõlgendamisega seotud küsimustes seoses poolelioleva ehitise müügi suhtes kehtiva tulumaksubaasi kindlakstegemisega ning seoses ehitusteenustele kehtiva pöördmaksustamistehingu käibemaksu kohaldamisega alates 1. jaanuarist 2012. a, ning seoses alates 1. jaanuarist 2013. a kehtiva uue käibemaksuseadusega.
 • Suure Saksa laevaehitusettevõtte Neue Triton Schiffswerft nõustamine seoses piiriülese kasumi maksude, sotsiaalkindlustusmaksude ja kasumi repatrieerimise küsimustes Leedu ja Saksamaa vahel.
 • Igapäevane maksualane nõustamine seoses Riia rahvusvahelise lennujaama tollimaksuvaba operaatori äritegevusega: Riga Airport Commercial Development AS, Türgi juhtiva tollimaksuvaba operaatori keti ATU Turizm Isletmeciligi A.S’i tütarühing, ja Unifree Latvia SIA, UNIFREE DUTY FREE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş’i tütarühing. Nõustamine hõlmas ka kliendi esindamist aktsiisiametis, maksuametis ning tolliametites ning nõustamist seoses personali lähetamisega, ettevõtte tulumaksuküsimustega, samuti siirdehindade küsimustega.
 • Leedu valitsuse ja Vilniuse linna nõustamine maksuküsimustes seoses Multifunctional National Stadiumi arendamisega väga keerulise era- ja avaliku sektori koostööprojekti struktuuri raames, meelitades JESSICA and muude EL rahastusasutuste finantsvahendite kaudu EL‘i rahastust.
 • Nõustasime Vene ja Ukraina tarkvaraettevõtteid maksu- ja ühinguplaneerimises seoses tegevuse ümberpaigutamisega Balti riikidesse.
 • Ülemaailmselt tuntud BUNGE S.A., CM Holding  A/S ja Svane & Gjording A/S tütarühingu LSEZ SIA Dan Store‘i, mis tegutseb spetsiifilise maksurežiimi alusel Liepāja erimajandustsoonis, igapäevane maksunõustamine seoses käibemaksu arvestamisega.
 • Ühe maailma suurima tootja nõustamine Läti maksuametile selgituste andmisel seoses maksuameti seisukohaga, et Michelin Polska S.A. tegevus Lätis ei vasta Läti maksu- ja tollimaksuseaduses sätestatud püsiva tegevuskoha kriteeriumitele.
 • Ühe maailma juhtiva ravimite tootja ja edasimüüja nõustamine seoses käibemaksuga piiriüleste tehingute puhul.
 • Eesti mobiilsideoperaatori nõustamine seoses e-arvete esitamise õiguslike nõuetega Leedus, sealhulgas nõudega pidada registrit käibemaksu kajastavate arvete kohta ja muudes sellega seotud küsimustes.
 • Leedu üks juhtiva paarikorruseliste majade ehitustööde tegija nõustamine seoses võimalike maksuriskidega erinevates tehingutes.
 • China Harbour Engineering Company Ltd., AB prekybos centras VCUP AB (Vilniuse Kaubanduskeskus), SCPI Corum Convictions (Prantsuse kinnisvara investeerimisfond) nõustamine erinevates juriidilistes ja maksualastes aspektides seoses Läti turule sisenemisega. Muuhulgas memorandumi koostamine Lätis kohalduva maksurežiimi kohta (sealhulgas käibemaksu, ettevõtte tulumaksu, töötasult makstavate maksude kohta, filiaali maksustamine jne), registreerimine, nõustamine kohalduvate nõuete, tööhõive ning immigratsiooni osas.
 • TAV OPERATION SERVICES CO tütarettevõtte TAV LATVIA OPERATION SERVICES, mis pakub lennundussektoriväliseid teenuseid ning haldab TAV Airports‘i poolt juhitavate seitme riigi neljateistkümne lennujaama lennundussektoriväliseid tulusid, nõustamine 0%-lise käibemaksu kohaldamises puhkesaali teenustele.
 • Ühe maailma juhtivama mehitamata komposiitlennukite arendaja nõustamine maksuõiguse küsimustes seoses aktsiaoptsioonide väljastamisega töötajatele ning eriregulatsiooni osas, mis kohaldub juhtudel, kui aktsiaoptsioonid on vabastatud töötasule kohalduvatest maksudest,  samuti investorite ligitõmbamise kavade maksuaspektides.
 • ALD Automotive SIA (Societe Generale gruppi kuuluv ettevõte, mis tegeleb kasutusrendi ja laevastiku haldamisega) nõustamine kohalduva maksurežiimi osas seoses Societe Generale grupi aktsiate võimaldamisel Societe Generale grupi töötajatele ning erijuhtude rakendamisel, mil aktsiaoptsioonid on töötasule kohalduvatest maksudest välja arvatud.
 • Coca-Cola HBC Latvia SIA (juhtiva karastusjookide tootja Coca-Cola Company gruppi kuuluva ettevõtte) nõustamine seoses kõrgkvaliteedilise alkoholi müügiga maksuvabadesse piirkondadesse (lennujaama tsoonid, lennukid, laevad jne) vastavalt nõukogu määrustele ning riiklikele regulatsioonidele.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi