Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Ühinemised ja omandamised

Meie meeskonnal on silmapaistev kogemus kõige keerukamate M&A tehingute nõustamisel. Oleme nõustanud oma kliente nii kontrollivate osaluste kui ka vähemusosaluste omandamisel ja võõrandamisel erinevates sektorites ja tegevusvaldkondades tegutsevates ettevõtetes. Meie varasema kogemuse hulka kuuluvad muuhulgas ka mõned keerulised vaenulikud ülevõtmised.

Iga M&A tehingu nõustamisel teeme endast parima selle nimel, et leida tehingu jaoks sobivaim struktuur, kasutades sealjuures kõiki seaduslikke ja lepingulisi instrumente (ühinemine, ümberkujundamine, osa- või aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade väljalaskmine, võlakirja- või optsioonistruktuuri kasutamine jne). Mitme osaniku või aktsionäriga ettevõtte puhul hoolitseme selle eest, et osanike või aktsionäride vahelised suhted saaksid adekvaatselt reguleeritud just konkreetsete osanike või aktsionäride vajadustele vastavas osanike või aktsionäride lepingus.

Õigusteenused:

 • Käsutamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine
 • Ühinemisjärgne integratsioon ja ümberkorraldamine
 • Juhtkonnapoolne väljaostmine (MBO)
 • Võimendusega väljaostmine (LBO)
 • Ühisettevõte
 • Tehingu struktureerimine
 • Ülevõtmispakkumised

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Mimaki Engineering, juhtiva Jaapani laiaformaadiliste tindiprinterite ja lõikemasinate tootja, nõustamine Ecosolvent trükivärvi Eco Balance tootmise ja edasimüümise ning PVC tapeedi Decojet digitaaltrüki edasimüümise omandamisel Leedu ettevõttelt UAB Veika.
 • SIA Santa Monica Networks (SMN) väikeosanik esindamine SMN’i osade müügis Livonia Partners Fund I’le ning nõustamine SMN’i osaluse edasisel struktureerimisel.
 • CA IBd (Unicredit), Deutsche Banki, SEB Enskildat, Swedbanki, LHVd, Starmani, Pro Kapitali ning teisi fondivalitsejaid ja emitente seoses aktsiate esmaste avalike pakkumistega.
 • Pro Kapitali, Nortalit ning mitmesuguseid muid äriühinguid ja kohalikke omavalitsusi seoses võlakirjade emiteerimisega.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi