Tehingud

“Väljapaistvalt strateegilised mõtlejad.” (The Legal 500, 2016)

06.11.2019

PRIMUS DERLING osutas äriühingule AJ Power Recycling õigusabi SIA Latvijas Zaļais fonds aktsiate omandamisel. PRIMUS DERLING teenused hõlmasid tehinguobjekti juriidilise auditi läbiviimist, tehingudokumentide koostamist ja täiendavat äriõigusalast nõustamist, mille eesmärk oli tagada  tehingus osalevate äriühingute tegevuse edukas jätkumine. AJ Power Group, Läti suurim kohalikul kapitalil põhinevate energiaettevõtete grupp, mis tegutseb alates 2014. aastast, pakub praegu oma […]

Loe edasi
04.11.2019

PRIMUS DERLING analüüsis Euroopa projekti „Buying for Social Impact“ (BSI) raames sotsiaalsete kaalutluste arvessevõtmist Läti õigusaktides ja nende rakendamist tegelikkuses, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivist 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Projekti lõppemisel osalesime aktiivselt konverentsi „Sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked kui sotsiaalmajanduse arengu tõukejõud Lätis“ korraldamises ja läbiviimises. Lisateavet leiate […]

Loe edasi
22.10.2019

PRIMUS DERLING abistas oma klienti GrECo International Holding AGd osaluse omandamisel ühes Leedu suuremas kindlustuse ja edasikindlustuse vahendamisega tegelevas äriühingus SAGAUTA. Kliendi abistamine hõlmas põhjalikku juriidilist auditit, samuti kõigi vajalike tehingudokumentide koostamist ja kliendi esindamist pingelises läbirääkimiste protsessis. GrECo International Holding AG on ühele perekonnale kuuluv suur rahvusvaheline äriühing, mis tegutseb Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa […]

Loe edasi
16.10.2019

DERLING PRIMUS nõustas Linnamäe Lihatööstuse müüki UP Invest’ile

Loe edasi
16.10.2019

DERLING PRIMUS nõustas Piano Group müüki Apollo Group’ile

Loe edasi