// COVID-19 //

Teisinių naujienų ir sprendimų rubrika, kad kartu išspręstume #COVID-19 iššūkius / informacija nuolat atnaujinama /

Susiduriame su ekstremaliomis aplinkybėmis, kurių nė vienas nesame patyrę. Siekiant sumažinti koronaviruso rizikas ir pasekmes verslui, PRIMUS DERLING teisininkų komanda padės laiku priimti efektyvius sprendimus:

 • dirbame nuotoliniu būdu visomis bendravimo platformomis: WebEx | RingCentral Meetings | WhatsApp | Microsoft Teams | Viber… Arba el.paštuvilnius@primus.legal
 • nuolat pildome teisinių naujienų ir sprendimų rubriką, kad kartu išspręstume #COVID-19 iššūkius. Sekite atnaujinimus mūsų Facebook ar Linkedin paskyrose

Žemiau pateikiame trumpas įžvalgas dėl teisinių veiksmų ir apibendrintas jau galiojančias nuostatas.


N.B. Pabrėžiame, kad net ir tokiose ekstremaliose aplinkybėse, kiekvienos situacijos vertinimas turi būti individualus.
Kilus klausimams ar norint pasitarti, kreipkitės į tiesiai į Jus konsultuojantį teisininką ar kontoros partnerius.


Baltijos šalių vyriausybių patvirtintų pakeitimų ir paramos priemonių ekstremalių aplinkybių laikotarpiu bendras sąrašas

2020.03.30 ATNAUJINIMAS »» Support during emergency period-pan Baltic-Derling-Primus-LT-LV-EE COVID-19 checklist-vol.2

2020.03.26 NAUJA »» Support during emergency period-pan Baltic-Derling-Primus-LT-LV-EE COVID-19 checklist-vol.1


2020.03.31 ATNAUJINIMAS »» Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En-vol.9

Greta Bagdanavičiūtė, vyresnioji teisininkė, šiuo metu taip pat atsakinga už aktualios aljanso teisinės informacijos atnaujinimą, pabrėžia, kad: „Nuo balandžio 6 d. Investicijų ir verslo garantijos „Invega“ jau priims paraiškas palūkanų kompensavimui, tad rekomenduojame suskubti smulkųjį ir vidutinį verslą gavusį investicinę/apyvartinę paskolą ar sudariusį finansinės nuomos (lizingo) sandorį, atitinkantį priemonės sąlygas, kad būtų kompensuota nuo 50 iki 100 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos.“

Nuoroda paraiškos pildymui https://bit.ly/2Jv8sEy

2020.03.25 ATNAUJINIMAS »» Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En-vol.8

2020.03.24 ATNAUJINIMAS »» Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En-vol.7

2020.03.20 ATNAUJINIMAS »» Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En-vol.6

 • Įmonės / papildymas: dėl akcininkų ir kitų kolegialių organų susirinkimų
 • Ribojimai ir rekomendacijos konkrečiam verslui / papildymas: LR Sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas prekybininkams, vykdantiems veiklą paskelbto karantino metu.
 • Mokesčiai / papildymas: taip pat VMI paskelbė supaprastintą prašymo dėl priemonių taikymo formą, kuri skirta įmonėms, neįtrauktoms į aukščiau nurodytą mokesčių mokėtojų sąrašą.
 • Finansai / papildymas: pristatytas pavasario Lietuvos ekonominės raidos scenarijus.
 • NAUJA: Europos Komisija priėmė Laikinąją sistemą, leidžiančią valstybėms narėms naudotis valstybės pagalbos taisyklėse numatytu visišku lankstumu, siekiant paremti ekonomiką dėl COVID-19 protrūkio
 • NAUJA: LR Finansų ministerijos įsteigtas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas pradėjo rinkti lėšas. Fondo lėšos bus skiriamos pagalbai tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Pirmosios surinktos lėšos bus skiriamos medikams ir ligoniams – perkamos asmens apsaugos priemonės, reagentai ir kita medicininė įranga. Vėliau poreikis bus analizuojamas ir tikslinamas, visuomenė nuolat bus informuojama, kiek surinkta lėšų ir kam jos naudojamos.

2020.03.20 NAUJA Pabaltijo aljanso PRIMUS DERLING teisininkų parengta informacija apie teisinius pakeitimus ir paramos priemones ekstremalių aplinkybių laikotarpiu
Support during emergency period-pan Baltic-Primus-Derling

2020.03.19 ATNAUJINIMAS Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En-vol.5

 • Nauja: LR Prezidentas pasirašė Seimo ypatingos skubos tvarka priimtų įstatymų paketą, kuriuo siekiama paskatinti šalies ekonomiką koronaviruso ligos protrūkio Lietuvoje laikotarpiu.
 • Nauja: Konkurencija.
 • Nauja: Nekilnojamas turtas, valstybinės žemės nuoma.
 • Darbo santykiai / papildymas: Darbo kodekso pakeitimai dėl prastovų skelbimo.
 • Darbo santykiai / papildymas: Vyriausybė nutarė papildomai skirti Europos Sąjungos lėšų Sveikatos apsaugos ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 • Darbas su institucijomis / papildymas: atnaujinama notarų veikla.
 • Mokesčiai / papildymas: LR Prezidentas pasirašė Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimą dėl GPM mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo.

2020.03.18 ATNAUJINIMAS Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En-vol.4

 • Mokesčiai / papildymas: priimti sprendimai dėl mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo lengvatų.
 • Finansai / papildymas: LB atlaisvins 1 proc. anticiklinio kapitalo rezervą (AKR), kurio panaudojimas padės bankams stabiliai veikti ir jaustis tvirčiau planuojant tolesnį ekonomikos kreditavimą. AKR atlaisvinimas dėl notifikavimo procedūrų įsigalios nuo 2020-04-01.
 • Finansai / papildymas: Vyriausybė imasi veiksmų dėl Europos Sąjungos fondų lėšų administravimo.
 • Finansai / papildymas: Vyriausybė skirs daugiau finansavimo sveikatos ir socialinei apsaugai bei verslo likvidumui užtikrinti.
 • Finansai / papildymas: EK rengia teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos valstybės narės turės daugiau lankstumo skirstant lėšas.
 • Viešieji pirkimai / papildymas: LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų teikiamos galimybės perkančiosioms organizacijoms.
 • Ribojimai ir rekomendacijos konkrečiam verslui / papildymas: vaistinėms įvestas draudimas naudoti bet kokias pardavimų skatinimo priemones kurios didina gyventojų srautus vaistinėse (išskyrus prekybą internetu), o taip pat parduoti (išduoti) gyventojams daugiau kaip po vieną to paties nereceptinio vaistinio preparato vienetą vieno apsipirkimo metu.

2020.03.17 ATNAUJINIMAS Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En-vol.3

 • Darbo santykiai / papildymas: dėl pagalbos verslui ir darbuotojams (prastova, nuotolinis darbas, ligos išmokų pakeitimai)
 • Darbas su institucijomis / papildymas: korporatyvinių klausimų tvarkymas LR JAR
 • Asmens duomenys ir privatumas / papildymas: dėl poveikio duomenų valdytojų galimybei laiku pateikti atsakymus duomenų subjektams
 • Finansai / papildymas: priemonės nacionaliniu lygmeniu; kreditavimo skatinimas; šalies finansų sistemos stabilumo užtikrinimo („kredito atostogos“, valstybės skolinimasis, mokestinės nepriemokos)
 • Viešieji pirkimai / papildymas: išplėstinės rekomendacijos sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui.
 • Nauja: Ribojimai ir rekomendacijos konkrečiam verslui
 • Nauja: SODRA

2020.03.16 ATNAUJINIMAS Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En-vol.2

 • Nauja: Finansai
 • Nauja: Atsakomybė
 • Nauja: Viešieji pirkimai
 • Darbo santykiai / papildymas: Vyriausybė pritarė ekonominių ir finansinių priemonių planui dėl darbo vietų ir pajamų išsaugojimo
 • Darbas su institucijomis / papildymas: Antstoliai atideda visus priverstinio vykdymo veiksmus, kuriems atlikti būtinas tiesioginis kitų asmenų dalyvavimas
 • Mokesčiai / papildymas: VMI sprendimas dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo ir mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo dalimis

2020.03.15 MEMORANDUMAS Memo-quarantine-Lithuania-Lt-En


PAGRINDAS: Vyriausybė 2020-03-14 neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
TRUKMĖ: nuo 2020-03-16 00 val. iki 2020-03-30 d. 24 val. Numatoma karantino režimo pratęsimo galimybė.

N.B:

 • karantino paskelbimo nutarimas ir LR Vyriausybės naujienos;
 • svarbiausia informacija apie koronavirusą Lietuvoje;
 • būtina sekti informaciją kiekvienos savivaldybės svetainėje dėl to, kokiomis priemonėmis kiekvienoje savivaldybėje bus įgyvendinamos ir užtikrinamos karantino priemonės