Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2019.05.23

Įspėjimas apie darbo santykių nutraukimą darbdavio iniciatyva, dėl darbuotojo atliktų pažeidimų

2019 m. gegužės 15 ir 22 d. „ ITiesības“ buvo išleistas PRIMUS DERLING partnerės Sintija Radionovos ir vyresniosios teisininkės Dace Driče straipsnis (dviejų dalių): kokia yra darbuotojo atleidimo nuo pažeidimo tvarka ir kokios yra darbuotojo atleidimo iš darbo pasekmės?

Praktikoje dažni atvejai, kai darbdavys nori atleisti darbuotoją, nes darbuotojas padarė rimtą nusižengimą ir darbdavys nebenori tęsti darbo santykių. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad teoriškai situacija yra gana paprasta ir aiški, praktikoje yra skirtingų problemų. Be to, teismų praktika kartais rodo naujas tendencijas. Taigi šiame straipsnyje svarstysime, ar darbuotojas, padaręs pažeidimą, visais atvejais gali būti atleistas, kaip atleisti darbuotoją ir kokios gali būti pasekmės, jei darbuotojas atleidžiamas be pateisinamos priežasties.

Straipsniai latvių k.:
I dalis,
II dalis.