Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2019.06.04

Ketija Tola: nauji reikalavimai vartojimo kreditų ir skolų išieškojimo paslaugų teikėjams dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui Financing

2019 m. gegužės 29 d. interneto žurnale „iTiesības“ PRIMUS DERLING vyresnioji teisininkė Ketija Tola pateikė išsamią informaciją apie naujus kredito teikėjams taikomus reikalavimus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui.

Latvijos Ministrų kabineto nutarimo Nr. 705 „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vartojimo kreditams ir skolų išieškojimo paslaugų teikėjams“ tikslas, kaip nurodyta anotacijoje, yra sumažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, su kuria susiduria kreditoriai ir skolų išieškojimo paslaugų teikėjai, taip pat užtikrinti, kad būtų imtasi prevencinių pinigų plovimo (AML) ir teroristų finansavimo (CTF) priemonių veiksmingumo.

Reglamentas taikomas:

  • asmenims, kurie užsiima vartojimo kreditavimu ir turi leidimą (licenciją) teikti skolinimo paslaugas. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą į šią kategoriją patenka ir lombardai;
  • asmenims, dalyvaujantiems skolų išieškojimo paslaugų teikime ir turintiems skolos išieškojimo paslaugų teikimo licencijas.

Kiekvienas subjektas, kuriam taikomas šis įstatymas, turi sukurti vidinę kontrolės sistemą, t.y. vidinį mechanizmų rinkinį, užtikrinantį įstatymų nustatytų tikslų įgyvendinimą, užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Išsamią publikaciją rasite:

latvių k. – itiesibas.lv, registruotiems vartotojams

anglų k. – PRIMUS DERLING