Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2019.05.15

Pranešimai apie pažeidimus. Kas tai?

Žurnalo „Bilance“ gegužės mėnesio numeryje yra advokatų kontoros PRIMUS DERLING Latvijoje vyresniosios teisininkės Dace Driče ir jaunesniojo teisininko Linards Birznieks straipsnis pavadinimu „Pranešimai apie pažeidimus. Kas tai?“.

2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas pranešimo apie pažeidimus įstatymas, kurio tikslas – skatinti pažeidimų ir galimų nuostolių prevenciją viešajame ir privačiame sektoriuose, teikiant informavimo apie pažeidimus mechanizmus ir informatorių apsaugą. Tuo pačiu metu koreguojami ir Latvijos administracinių teisės pažeidimų kodeksas bei Civilinio proceso kodeksas.

Pranešimai apie pažeidimus. Kas tai?

Pranešimas apie pažeidimus yra asmens viešojo intereso ataskaita apie galimą pažeidimą, kuris kelia grėsmę arba iš dalies gali kelti pavojų visuomenės interesams. Pranešėjas gauna informaciją apie galimą pažeidimą vykdant darbo pareigas arba turėdamas kitus teisinius santykius, susijusius su darbo pareigų vykdymu (pavyzdžiui, darbuotojas gali pranešti apie korupciją, mokesčių slėpimą, maisto saugumo grėsmes ir kt.).
Pranešimas gali būti perduodamas įvairiais būdais: apie tai pranešant darbdaviui, kreipiantis į kompetentingas institucijas, pranešėjų kontaktinį centrą, taip pat pagal šį įstatymą pateikiant viešą pareiškimą.

Paskutiniu metu pastebime vis dažnėjančias publikacijas apie paviešintus pranešimų atvejus tiek pasaulyje tiek Latvijoje. „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas Estijoje gali būti paminėtas kaip vienas iš naujausių pranešimo apie pažeidimus atvejų. „Danske Bank“ Estijos darbuotojas pranešė apie pinigų plovimą „Danske Bank“ vadovybei Kopenhagoje, po kurio buvo pradėtas išsamus atvejo tyrimas.

Nepaisant skandalingų pranešimų apie pažeidimus antraščių, reikėtų atsižvelgti į tai, kad bet kuris esamas ar potencialus darbuotojas gali perduoti informaciją apie pažeidimą, jeigu tik jis pats ją laiko teisinga. Nereikalaujama, kad asmens nustatytas pažeidimas būtų didelio mąsto arba sukeltų nuostolius. Jei asmuo, eidamas savo darbo pareigas, nustatė pažeidimą, o toks pažeidimas numatytas įstatyme, jis gali pateikti informaciją apie pažeidimą įstatymų nustatyta tvarka. Pavyzdžiui, maisto perdirbimo įmonėje dirbantis darbuotojas praneša, kad, tvarkydama maisto produktus, įmonė neatitinka higienos reikalavimų ir todėl gali kelti pavojų vartotojų sveikatai.

Veiksminga vidaus informavimo sistemos veikla gali leisti bendrovei laiku nustatyti skirtingas problemas ir riziką bei ištaisyti pažeidimus, užkirsti kelią nuostoliams, sumažinti jų kokybę, pagerinti įmonės teikiamų paslaugų kokybę, darbo aplinką ir saugą įmonėje, apsaugoti savo reputaciją.

Išsamią publikaciją rasite: