Ko mēs darām

Mums ir īpašas darba grupas katrai tiesību jomai, kas saistītas ar komercdarbību.

German Desk / konsultācijas vāciski runājošiem komersantiem

Atbildīgie partneri:

PRIMUS DERLING piedāvā konsultācijas vāciski runājošiem komersantiem, kuri vēlas uzsākt komercdarbību un īstenot projektus Latvijā, kā arī slēgt un pilnveidot līgumus ar Baltijas partneriem.

Mūsu pieredzējušie juristi sniedz pakalpojumus vācu valodā, kā arī izprot kultūras atšķirības un spēj sniegt mūsu klientiem pilna spektra juridiskos pakalpojumus.

PRIMUS DERLING juristi ir bijuši iesaistīti dažādos pārrobežu projektos un darījumos ar Vācijas un Austrijas komercsabiedrībām, kas darbojas banku, apdrošināšanas, loģistikas pakalpojumu sniegšanas, enerģētikas (tajā skaitā atjaunojamo energoresursu), publisko iepirkumu jomā, sniedzot tiem juridisku palīdzību korporatīvo, komerctiesību, darba, banku un finanšu, nekustamā īpašuma un būvniecības tiesību jautājumu risināšanā un pārstāvot intereses tiesās, valsts, pašvaldību un tiesībsargājošajās iestādēs.

Pakalpojumi:

  • Komercsabiedrību dibināšana un korporatīvā pārvaldība
  • Korporatīvā restrukturizācija, pārrobežu korporatīvās un darījumu konsultācijas, līgumi
  • M&A: uzņēmuma iegūšana, apvienošanās, atdalīšanās, reorganizācija
  • Starptautiskās personāla politikas saskaņošana ar nacionālo tiesību aktu prasībām
  • Intelektuālā īpašuma tiesības: preču zīmes, domēni, dizainparaugi, zinātības aizsardzība
  • Uzņēmumu ienākuma nodokļi, nodokļu strukturēšana, PVN, muitas nodevas
  • Konkurences tiesības
  • Enerģētika
  • Publiskie iepirkumi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi, publiskā un privātā partnerība
  • Tiesvedība

 

Kontakti:

E: germandesk@primus.legal
T:  +371 67357010
M: +371 29277717

Pasākumi

Lasīt vairāk

Publikācijas

Lasīt vairāk