Naujienos

„Itin kompetentinga ir lanksti komanda.” (IFLR1000, 2016)

2018.06.19

Artūras Gutauskas tęsia darbus Lietuvos advokatūros baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komitete

Birželio 12 d. posėdyje Advokatų taryba atnaujino trijų Advokatūros komitetų sudėtį. Advokatų kontoros PRIMUS advokatas Artūras Gutauskas nuo 2016 m. įsitraukęs į Lietuvos advokatūros baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komiteto veiklą ir toliau aktyviai dalyvaus šio komiteto veikloje.

Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komiteto sudėtis: pirmininkas – Giedrius Danėlius, Linas Belevičius, Ingrida Botyrienė, Romualdas Drakšas, Valdas Grendelis, Artūras Gutauskas, Liutauras Lukošius, Andrius Nevera, Darius Raulušaitis, Rolandas Tilindis.

Lietuvos advokatūros baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komitetas siekia užtikrinti kokybišką ir įvairiapusį problemų, kylančių taikant Lietuvos Respublikos baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės normas, susijusias su advokatų bei advokatų padėjėjų profesinės veiklos vykdymu, sprendimą bei priimti optimalius sprendimus dėl šių teisės normų tobulinimo.

Kontaktai

Follow us: