Naujienos

„Itin kompetentinga ir lanksti komanda.” (IFLR1000, 2016)

2021.01.27

Nauja galimybė užsieniečiams – e.rezidento statusas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. užsieniečiai turi galimybę gauti e. rezidento statusą Lietuvos Respublikoje. E. rezidento statusas sudaro sąlygas užsieniečiams naudotis Lietuvos Respublikoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis.

Toks e. rezidento statuso sukūrimas iš esmės turėtų prisidėti prie užsieniečių investicijų verslo vystymo ir paslaugų plėtros srityse pritraukimo į Lietuvos Respubliką bei turėtų padėti išspręsti užsieniečių identifikavimo problemas paslaugų Lietuvos Respublikoje teikimo metu. Pats e. rezidento statusas leis patogiau valdyti savo įmones ar atlikti kitokius veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis Lietuvos Respublikoje.

Užsienietis prašymą dėl e. rezidento gali pateikti tiek nuotoliniu būdu per pasirinktą išorės paslaugų teikėją, tiek būdamas Lietuvoje, atvykęs į Migracijos departamentą. Užsienietis, siekiant įgyti e. rezidento statusą, privalo pateikti kelionės dokumentą, dokumentą, suteikiantį teisę būti ar likti Lietuvos Respublikoje, taip pat ir savo biometrinius duomenis – veido atvaizdą ir dviejų pirštų antspaudus. Užsieniečiui, kuriam suteikiamas e. rezidento statusas, suteikiama elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir e. rezidento kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu.

E. rezidento statusas nėra suteikiamas užsieniečiams, dėl kurių kuri nors valstybė yra įtraukusi į Šengeno informacinę sistemą įspėjimą dėl jo neįsileidimo. Taip pat užsieniečiams, kurie yra įtraukti į nacionalinį sąrašą asmenų, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką.


Įmonių ir komercinės teisės grupė: partnerė, advokatė Giedrė Dailidėnaitė

 

Kontaktai

Follow us: