Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2021.02.02

Ar tikrai pralaimėjusi ginčo šalis privalo atlyginti laimėjusiai visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas?

Įstatymuose imperatyviai nustatyta, jog pralaimėjusi ginčo šalis privalo atlyginti laimėjusiai visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ar tikrai laimėjus bylą, teismas priteisia visas išlaidas, kurias esate patyrę?

  1. Ginčai (ginčo teisena). Tam, kad būtų priteistos išlaidos už teisinę pagalbą, būtina suspėti iki paskutinio teismo posėdžio pateikti teismui dokumentus, kad jos sumokėtos. Civilinio proceso kodekso nuostatos suteikia teismui teisę priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą mažinti. Tačiau jei kita šalis piktnaudžiauja procesu, tikimybė, kad bylinėjimosi išlaidos bus atlygintos, yra didesnė.
  2. Ypatingoji teisena. Ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamose bylose, pavyzdžiui, dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, dėl antstolio ar notaro veiksmų ir kita, net sėkmės atveju bylinėjimosi išlaidos gali būti neatlyginamos. Tokiose bylose būtina įrodyti, kad priešingos šalies (kurios veiksmus skundžiate ar kuri iš esmės nesutinka su Jūsų pozicija) interesai yra priešingi. Tai kartais būna itin sudėtinga ar net neįmanoma.
  3. Vykdymo procesas. Civilinio proceso kodekse numatyta, kad vykdymo procese bylinėjimosi išlaidos įprastai neatlyginamos. Tačiau pasitaiko išimčių – pavyzdžiui, bylos dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, todėl įrodžius antstolio interesų priešingumą ar net piktnaudžiavimą procesu, bylinėjimosi išlaidos gali būti atlygintos.
  4. Darbo ginčai. Remiantis Darbo kodeksu bei kasacinio teismo suformuota praktika, darbo ginčuose bylinėjimosi išlaidos, kurias patyrėte ginčą nagrinėjant darbo ginčų komisijoje, neatlyginamos. Bylinėjimosi išlaidos, patirtos ginčo nagrinėjimo teisme metu, atlyginamos įprasta tvarka.

PRIMUS Ginčų sprendimo praktikos grupė:
Artūras Gutauskas, asocijuotas partneris, advokatas
Andrius Lukašonokas, asocijuotas partneris, advokatas
Monika Petrošiutė, teisininkė

 

Kontaktai

Follow us: