Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2019.07.09

Asmens duomenų tvarkymo aspektai ir pranešimų apie pažeidimus įstatymas

Advokatų kontoros PRIMUS Latvijoje jaunasis teisininkas Linards Birznieks.

Pranešimų apie pažeidimus įstatyme, kuris Latvijoje įsigaliojo 2019 m. gegužės 1 d., reikalaujama, kad privatinės teisės reglamentuojami juridiniai asmenys, turintys daugiau kaip 50 darbuotojų, įsteigtų savo vidaus informavimo sistemas. Kokie yra asmens duomenų tvarkymo aspektai, kuriuos turi taikyti privatinės teisės reguliuojami juridiniai asmenys, siekdami įgyvendinti šias vidaus informavimo sistemas. Pastarosios turi užtikrinti galiojančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 atitiktį dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis, panaikinančios direktyvą 95/46/EC.

Plačiau nuorodose žemiau:
– interneto žurnale JURISTA VARDS, 2019 birželio 18 d., originalo k.
– kontoros publikacijų skiltyje, anglų k.

Kontaktai

Follow us: