Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2021.03.15

G. Dailidėnaitė: Europos kibernetinio saugumo agentūros ataskaitose dėmesys elektroninei atpažinčiai skaitmeninėje erdvėje

Europos kibernetinio saugumo agentūrai (ENISA) pavasaris atrodo bus ypač produktyvus. Kovo mėnesiui dar neįpusėjus, ENISA jau paskelbė penkias ataskaitas. Beveik visos ataskaitos susijusios su eIDAS – elektroninė atpažintis skaitmeninėje erdvėje.

Nors ir reikės daugiau laiko įsigilinant, tačiau kovo mėnesio ataskaitos ypatingai įdomios, kadangi ataskaitose pateikiamos gairės vertinant saugumo priemones užtikrinimo paslaugų teikėjams (tiek kvalifikuotiems, tiek nekvalifikuotiems) dėl atitikties eIDAS 19 straipsnio reikalavimams, pateikiamos praktinės rekomendacijos užtikrinimo paslaugų teikėjams atsižvelgiant į taikomus standartus.

Bet įdomesnis dokumentas pasirodė ataskaita dėl nuotolinio tapatybės nustatymo, kuris vis dar išlieka pakankamai karštų diskusijų objektas paskutiniu metu dėl pandemijos vis daugiau naudojantis skaitmenine erdve ir paslaugomis. Ataskaitoje analizuojami nuotolinio tapatybės nustatymo metodai ir pritaikomi rizikos valdymo metodai bei pateikiamos rekomendacijos tiek teisiniame ir standartizavimo, tiek techniniame kontekstuose, tokios kaip:

  • kryžminės atpažinties naudojimas,
  • raginimas valstybėms narėms labiau skatinti naudoti automatinį, nuotolinį asmens dokumentų patikrinimą,
  • proceso aiškumo užtikrinimas,
  • vientisumo rizikų analizės kontekste užtikrinimas,
  • lygiateisė prieigos prie valstybės duomenų užtikrinimas.

Su ataskaitomis susipažinsite čia: www.enisa.europa.eu


Komentarą parengė

Giedrė Dailidėnaitė, CIPP/E 
giedre.dailidenaite@primus.legal

PRIMUS partnerė, advokatė
Įmonių ir komercinė teisė praktikos grupės vadovė
Sertifikuota informacijos apsaugos specialistė Europoje – CIPP/E

Kontaktai

Follow us: