Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2021.02.23

Greta Bagdanavičiūtė. Viešieji pirkimai [BIM metodų taikymas Lietuvoje]

Dar pernai Vyriausybė pritarė privalomam statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) metodų taikymui nuo 2021 sausio 1 d. a) projektuojant ir statant naujus bei b) rekonstruojant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamus statinius, o taip pat  c) projektuojant, įrengiant, pertvarkant žemosios ir vidutinės įtampos elektros tinklus, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekius, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemas (plačiau: https://bit.ly/3rShQGD).

Tuomet Vyriausybės spręsta, jog BIM metodus nuo 2021-01-01 privalės taikyti šie viešieji projektavimo, statybos, įrengimo darbų užsakovai: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB „LTG Infra“, VĮ Turto bankas, AB Litgrid, AB „Amber Grid“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (kitiems viešojo sektoriaus subjektams tai paliekant tik kaip rekomendaciją).

2020 m. buvo parengtos VPĮ (https://bit.ly/3tZFEdq) ir PĮ (https://bit.ly/3s16ksB) pataisos, kurios pernai metų liepos mėnesį buvo pateiktos Seimui. Šios pataisos buvo parengtos siekiant sudaryti galimybę įgyvendinti Vyriausybės sprendimą dėl BIM metodų taikymo nuo 2021-01-01. Šiandien Seimas įstatymų dar nėra priėmęs.

BIM metodai turės būti taikomi vadovaujantis šiais Aplinkos ministro įsakymu patvirtintais norminiais dokumentais: i) Užsakovo reikalavimais informacijai, ii) Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo planu ir iii) Statinio informacinio modeliavimo protokolu. Deja, šie aktai taip pat dar nėra Aplinkos ministro patvirtinti.

Reaguodama į pernykštį Vyriausybės nutarimą ir numatomą privalomo reikalavimo dėl BIM metodų taikymą, Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat yra papildžiusi Projektavimo paslaugų pirkimų ir Statybos darbų pirkimo gaires, tačiau tol, kol neįsigaliojo reikiami aukščiau paminėti norminiai teisės aktai bei VPĮ ir PĮ pakeitimai, rekomendacijos, pateiktos šiose Viešųjų pirkimų tarnybos gairėse, dar nėra aktualios.

Plačiau apie BIM-LT projektą: https://bit.ly/37hfdGq
Su norminių dokumentų projektais galima susipažinti adresu: https://bit.ly/2LVotIU


Komentarą parengė
Greta Bagdanavičiūtė – PRIMUS advokatų kontoros vyresnioji teisininkė 

greta.bagdanaviciute@primus.legal

Kontaktai

Follow us: