Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2021.02.17

Monika Petrošiutė. Periodinių išmokų indeksavimas

Teisės aktuose įtvirtinta, kad periodinėmis išmokomis priteistas išlaikymas ar žala kiekvienų metų vasario mėnesį turi būti indeksuojama. Indeksavimas – tai fiksuotų periodinių išmokų perskaičiavimas siekiant kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas.

Indeksavimas apskaičiuojamas periodinę išmoką dauginant iš vartotojų kainų indekso ir dalijant iš 100. Gautas dydis apvalinamas vieno euro tikslumu. Kiekvienais metais kainų indeksas skelbiamas Oficialios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos. Po pirmojo indeksavimo vėliau indeksuojamos jau perskaičiuotos periodinės išmokos. Periodinių išmokų indeksavimas yra privalomas. Pasirūpinti tinkamu periodinių išmokų indeksavimu turi tas asmuo, kuris jas moka. Keletą metų neindeksavus periodinių išmokų gali susidaryti įsiskolinimas.

Periodinių išmokų nereikia indeksuoti tik dviem atvejais, kai:

  • periodinės išmokos įsiteisėjusiu teismo sprendimu paskirtos arba pakeistos per paskutinius 6 mėnesius iki vasario 1 dienos;
  • kainų indeksas yra mažesnis nei 101.

Šiemet kainų indeksas, palyginus su ankstesniais metais, yra 100,2 (mažesnis nei 101), todėl mokamų periodinių išmokų dydis nesikeis.


Monika Petrošiutė, ginčų sprendimo grupės teisininkė, PRIMUS

Kontaktai

Follow us: