Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2020.06.19

Priimtos pataisos, numatančios elektros pajėgumų užtikrinimo mechanizmą

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nenumato galimybės kaupimo ir (ar) reguliavimo apkrova įrenginiams prisidėti prie Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo užtikrinimo, o teisinėje bazėje įtvirtinti mechanizmai neskatina naujų elektros energijos gamybos ir kaupimo įrenginių atsiradimo.

Atsižvelgiant į tai, Seimas šio mėnesio pradžioje priėmė pataisas, numatančias elektros pajėgumų užtikrinimo mechanizmą.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizmas bus įgyvendinamas organizuojant technologiškai neutralius aukcionus.  Tai reiškia, kad aukcionuose galės dalyvauti ne tik elektros energijos gamybos įrenginiai, bet ir energijos kaupimo įrenginiai, nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų valdomi įrenginiai. Aukcionuose galės dalyvauti ne tik esami elektros gamybos įrenginiai, bet ir būsimi elektros energijos generacijos šaltiniai, kurie turėtų būti įrengti iki 2025 m.

Planuojama, kad nauji įrenginiai pakeis technologiškai pasenusius, neefektyvius ir neatitinkančius aplinkosauginių reikalavimų įrenginius. Taip būtų prisidedama ir prie tikslų, susijusių su klimato kaitos mažinimu.

Pajėgumų užtikrinimo mechanizme galės dalyvauti ir kitos ES valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema yra sujungta su Lietuvos elektros energetikos sistema, fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, valdantys esamus pajėgumų įrenginius toje valstybėje narėje.

Straipsnio autoriai: Robert Juodka ir Jaroslav Pavlovskij.


2020 m. tarptautinio teisės žinyno „The Legal 500“ sudarytame reitinge (Europe, Middle East & Africa / EMEA) PRIMUS praktika projektų ir energetikos srityse vėl įvertinta pirmaujančia pozicija. Mūsų komanda užima II vietą tarp stipriausių šalies advokatų kontorų. Ir yra pakilusi reitinguose iš III vietos (2019) į II.

Robert Juodka vadovauja energetikos praktikos grupei, kuri tvarko vidaus ir regioninių klientų sandorius ir reguliavimo klausimus energijos ir gamtos išteklių srityse. 2019 m. Robert Juodka  sėkmingai konsultavo „Honeywell“ gaminių saugos klausimais, susijusiais su pramoninių dujų vožtuvais. Tomas Venckus aktyviai užsiima infrastruktūros ir energetikos projektais. Taip pat rekomenduojamas vyresnysis teisininkas Jaroslav Pavlovskij.

Pagrindiniai klientai:
Honeywell
SBA Group / Mebelain
Enefit
Yokogawa
Eesti Energia

Išskirtinė projektinė patirtis:

  • Sėkmingai atstovavo „Yokogawa“ teisminiuose ginčuose, kuriuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas viešųjų pirkimų ginčui su nacionaliniu Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „Amber Grid“.
  • Atstovas „Rafako“ statant kogeneracinę jėgainę Vilniuje.
  • Padėjo „Enefit“ rengiant energijos taupymo susitarimo (B2B) pavyzdį ir patarė susijusiais reguliavimo klausimais.

Kontaktai

Follow us: