Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2021.03.17

Rimantė Valiulienė. Kas – pirkėjas ar pardavėjas – turi įrodyti atsiskaitymo faktą?

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2021-02-24 priėmė nutartį (Nr. e3K-7-125-378/2021), kuria pakeitė iki tol buvusią savo praktiką dėl įrodinėjimo naštos tarp pirkėjo ir pardavėjo paskirstymo. Iki šiol buvo pripažįstama, kad nesant šalių susitarimo dėl kainos sumokėjimo sąlygų, laikoma, kad kaina pirkėjo buvo sumokėta daikto perdavimo momentu (CK 6.314 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, pardavėjas, teigiantis, kad pirkėjas neatsiskaitė su juo pagal pirkimo–pardavimo sutartį, privalėjo įrodyti tokius savo teiginius. Dabar gi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje nutartyje konstatavo, kad tokia praktika yra keistina nustatant, jog šalių sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis nepatvirtina, jog šalys įvykdė tarpusavio prievoles. Dėl to būtent pirkėjas privalo įrodyti atsiskaitymo su pardavėju faktą, o ne atvirkščiai.

Kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje pardavėjas prašė teismo priteisti iš pirkėjo skolą pagal transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį. Pardavėjas tvirtino, jog pirkėjas sutarties sudarymo metu neturėjo lėšų sumokėti už automobilį, todėl šalys susitarė dėl atidėto mokėjimo vienam mėnesiui, vėliau atsiskaitymo terminą pratęsė, tačiau pratęsus terminą pirkėjas su pardavėju vis tiek neatsiskaitė. Pirkėjas byloje tvirtino, jog už automobilį su pardavėju atsiskaitė grynaisiais pinigais, tačiau nepateikė jokių įrodymų.

Teismas byloje išaiškino, kad pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas ir jos įvykdymas yra dvi skirtingos faktinės aplinkybės, kurios turi būti įrodinėjamos atskirai. Tai, kad pirkėjas turėjo prievolę pardavėjui, savaime nereiškia, kad pirkėjas šią prievolę įvykdė. Taigi, kilus ginčui dėl perkamo daikto kainos sumokėjimo, būtent pirkėjas turi įrodyti, kad jis kainą sumokėjo. Ta aplinkybė, kad pardavėjas perdavė daiktą pirkėjui, patvirtina, jog jis įvykdė savo sutartinę prievolę, tačiau tai savaime nereiškia, jog pirkėjas yra įvykdęs savo pareigą sumokėti už perkamą daiktą.

Pirkėjas, siekdamas įrodyti, kad sumokėjo už perkamą daiktą, gali remtis visomis įrodinėjimo priemonėmis (pvz., liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais ir kt.). Dėl to pirkėjui, pageidaujančiam už perkamą daiktą atsiskaityti grynaisiais pinigais, patartina reikalauti iš pardavėjo išduoti pakvitavimą apie kainos sumokėjimą. Priešingu atveju, kilus ginčui dėl atsiskaitymo pirkėjas, net ir realiai atsiskaitęs su pardavėju, gali būti teismo įpareigotas atsiskaityti antrą kartą, kadangi pirkėjo žodiniai teiginiai apie atsiskaitymą bus laikomi nepakankamais įrodymais.


Komentarą parengė
Rimantė Valiulienė, teisininkė
rimante.valiuliene@primus.legal
PRIMUS Ginčų sprendimo praktikos grupė

Kontaktai

Follow us: