Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Reguliavimas ir atitiktis

„Aukštas profesionalumas ir pasiekiamumas.“
(The Legal 500, 2018)

Mūsų komanda konsultuoja klientus įvairiais atitikties klausimais įvairiuose pramonės sektoriuose.

Mūsų patirtis šioje srityje leidžia mums konsultuoti atitikties reikalavimams ir rizikos valdymo klausimais, kurie taip pat susiję su mūsų didele patirtimi sandorių srityje (susijungimai ir įsigijimai, finansiniai sandoriai, išsamūs teisiniai patikrinimai).

Teikiame teisinę pagalbą su atitiktimi susijusiais klausimais šiose srityse:

 • Atitikties klausimai finansų rinkų dalyviams (finansų įstaigoms, draudimo bendrovėms, viešai platinamų vertybinių popierių emitentams ir kt.)
 • Bendrovių valdymo gairės (elgesio kodeksas ir kitos politikos kryptys): plėtra, įgyvendinimas ir mokymai
 • Konsultacijos įmonėms konkrečiais atitikties klausimais, apimančiais kyšininkavimo problemas, antikorupciją, informavimo apie pažeidimus valdymą, konkurencijos teisę;
 • Asmens duomenų tvarkymo klausimais
 • Pagalba vykdant įvairius vidinius tyrimus
 • Operacijos su akcizais apmokestinamomis prekėmis (alkoholiu, tabako gaminiais, naftos produktais, gamtinėmis dujomis ir kt.)
 • Mokesčių ir muitinės sandėlių steigimo ir veikimo klausimai
 • Farmacijos produktų rinkodaros, didmeninės ir mažmeninės prekybos klausimai
 • Vartotojų apsaugos teisės aktų atitiktis (pvz., nuotolinės prekybos sutartys, vartotojų finansinės paslaugos, elektroninė prekyba, nesąžiningos verslo įmonių komercinės praktikos vartotojams, lažybos, reklamos)
 • Loterijų bei jų licencijavimo taisyklių rengimas
 • Atitiktis Latvijos specifiniam nesąžiningos mažmeninės prekybos praktikos draudimų įstatymui mažmenininkams
 • Imigracija ir darbo leidimai, vizos
 • AML (angl. anti-money laundering )/ KYC (angl. know your customer) atitiktis bankų sektoriaus klientams ir ne tik
 • Patarimai klientų paslaugų tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims dėl išsamaus teisinio patikrinimo

Teisinės paslaugos

Mūsų paslaugos apima atitikties būklės patikrinimus, auditą, vidinių procedūrų kūrimą ir tobulinimą, mokymus, bendravimą su valdžios institucijomis, siekiant gauti licencijas, leidimus ir registracijas, pagalbą atliekant tyrimus ir atstovavimą klientams įvairiose institucijose bei teismo procesuose.

Mūsų darbo patirtis šioje srityje:

 • Konsultavome Prancūzijos elektroninės komunikacijos operatorių Latvijoje galiojančių duomenų apsaugos taisyklių klausimais. Kliento veikslo sritis – belaidžių LPWA (Low-Power Wide-Area) tinklų diegimas (daiktų internetas).
 • Konsultavome tarptautinę Prancūzijos kapitalo logistikos bendrovę dėl svarstomų pranešėjų (angl. Whistleblowing) sistemos įdiegimo. PRIMUS konsultavo duomenų apsaugos taisyklių ir pranešėjų procedūrų lokalizavimo Latvijos teisinėje aplinkoje klausimais.
 • Teikėme teisinę pagalbą metalo konstrukcijas gaminančiai bendrovei ruošiant registracijai duomenų tvarkymo dokumentus (vaizdo stebėjimas už bendrovei priklausančios teritorijos ribų) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Konsultavome „Riga Airport Commercial Development” AS, „HAVAS Latvia” SIA („TAV Airports” grupės bendroves) ir „Unifree Latvia“ SIA („Unifree“ grupės bendrovę) gaunant vizas, leidimus laikinai gyventi ir dirbti darbuotojams, valdybos nariams ir bendrovių tarybos nariams.
 • Konsultavome „Riga Airport Commercial Development” AS, ir SIA „TAV Latvia Operation Services” („TAV Airports” grupės bendroves) gaunant privalomus leidimus verslo klasės laukiamosios salės ir neapmuitinamų parduotuvių veiklai vykdyti tarptautiniame Rygos oro uoste.
 • Konsultavome „TAV Latvia“ SIA ir „Riga Airport Commercial Development” AS („TAV Airports” grupės bendroves) įvairiais duomenų tvarkymo ir su atitiktimi susijusiais klausimais.
 • Teikėme visapusę teisinę pagalbą siekiant užtikrinti, jog „LHV Pank“ filialo Latvijoje atidarymas ir veiklos vykdymas atitiktų Latvijos Respublikos įstatymus ir teisės aktus. PRIMUS rengė ir detalizavo vidines ir išorines taisykles, reikalingas filialo veiklai vykdyti, tokias kaip vidinės taisykles dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos, užsakomųjų paslaugų, internetinės bankininkystės, depozitų, mokėjimo paslaugų, investavimo paslaugų, bendrųjų taisyklių ir sąlygų, debetinių/kreditinių kortelių, klientų duomenų tvarkymo, kredito limitų suteikimo.
 • Teikėme teisinę pagalbą AS „Expobank“ kasdieniais teisiniais klausimais, susijusiais su finansinių paslaugų teikimu bei atitikties klausimais.
 • Rengėme vidines konkurencijos teisės atitikties taisykles Latvijos bendrovei, tiekiančiai techninę įrangą ir inžinerinių sprendimų paslaugas.

Kontaktai

Follow us: