Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Darbo teisė ir imigracijos klausimai

„Auganti kontoros reputacija darbo teisės srityje. Konsultuoja įvairiais klausimais, įskaitant darbo ginčus ir darbuotojų grupių atleidimus, taip pat sutarčių ir reglamentavimo klausimais.
Yra patyrę derybininkai su profesinėmis sąjungomis.“ 

(Chambers Europe, Darbo teisė, 2016) 

Su darbo santykiais susijusiais iššūkiais susiduriama kiekvienoje organizacijoje. Jie yra vieni iš sudėtingiausių ir jautriausių, kadangi gali reikšmingai įtakoti organizacijos veiklą, jos darbuotojų indėlį siekiant organizacijos tikslų, tuo tarpu teisinis reguliavimas yra komplikuotas, dažnai keičiamas, o formuojama teismų praktika nėra nuosekli.

Turėdami vertingos patirties sprendžiant įvairias sudėtingas situacijas darbo santykių srityje, mūsų darbo teisės specialistai padės tiek darbdaviams, tiek darbuotojams visais darbo santykių reguliavimo klausimais: nuo darbuotojų įdarbinimo, motyvavimo iki darbo santykių pabaigos.

Darbo teisės grupės veikla apima konsultacijas individualių ir kolektyvinių darbo santykių klausimais, kylančiais įsigijimų bei susijungimų sandorių metu; vadovų ir kitų darbuotojų atlygio klausimais; taip pat konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų rengimą.

Reaguodami į pokyčius darbo rinkoje, tokius kaip išaugęs darbo jėgos judėjimas, konsultuojame užsieniečių įdarbinimo ir leidimo gyventi klausimais.

Teikiamos teisinės paslaugos:

 • Vadovaujančių darbuotojų kompensacijos ir išmokos
 • Darbo santykių teisinis auditas
 • Darbo teisės klausimai verslų įsigijimų bei pertvarkymo atvejais
 • Vidaus dokumentai, susiję su darbo santykiais
 • Darbo sutartys
 • Kolektyvinės sutartys
 • Inovatyvios darbuotojų skatinimo schemos
 • Darbo nuoma Lietuvoje ir užsienyje
 • Profesinės sąjungos
 • Užsieniečių darbas ir gyvenimas Lietuvoje
 • Laikinasis įdarbinimas
 • Asmens duomenys ir privatumo klausimai
 • Ikiteisminiai ir teisminiai ginčai

 

Mūsų darbo patirtis šioje srityje:

 • Sėkmingai atstovavome vienam didžiausių keleivių gabenimo Baltijos jūra paslaugų tiekėjui „Tallink Latvia“ AS kasaciniame teisme darbo ginče su bendrovės darbuotoju dėl įspėjimo apie darbo santykių nutraukimą.
 • Mūsų advokatai yra sukaupę ilgametės patirties konsultuodami ir teikdami teisinę pagalbą darbo  teisės klausimais daugybei tarptautinių kompanijų, įskaitant „Avon“, „Skype“, „Katoen Natie“, „Michelin“ ir „Lemminkäinen“. Klientų sąraše  – daug pirmaujančių Estijos bendrovių, tokių kaip  „Liviko“ ir „Nortal“.
 • Teikiame išorines teisines paslaugas bei konsultacijas tarptautinei bendrovei „Turkish Airlines“ bei jos filialui Lietuvoje visais darbo teisės ir su tuo susijusiais migracijos klausimais, įskaitant konsultacijas dėl darbo sutarčių, leidimų laikinai gyventi bei leidimų dirbti, taip pat sprendžiant sudėtingus tarptautinius teisinius ir mokestinius klausimus, susijusius su darbuotojų įdarbinimu.
 • Sėkmingai atstovavome pagrindiniam Latvijos pašto paslaugų tiekėjui „Latvijas Pastas VAS“ kaip darbdaviui atleidimo byloje.
 • Įvairiais darbo teisės klausimais atstovavome „Nippon Auto“ (Catwees group), HONDA transporto priemonių ir produktų tiekėjui Baltijos šalyse.
 • Konsultuojame bendrovę „Lux Express“  vykdant įmonės veiklos vidinio restruktūrizavimo procesus, pasinaudojant darbuotojų nuomos galimybėmis tarp valstybių, taip pat klausimais dėl darbuotojų atleidimo, kai jie atleidžiami dėl jų kaltės atsiradusių specifinių aplinkybių.
 • Konsultavome didžiausią medžio granulių gamintoją Europoje, „Graanul Invest Group“, įvairiais darbo teisės klausimais.
 • Darbo teisės klausimais konsultavome Latvijos kepyklą „Latvijas Maiznieks“ AS.
 • Konsultavome „LHV Pank“ AS, vieną pagrindinių „LVH Group“ filialų, klausimais, susijusiais su finansinių institucijų darbuotojų įdarbinimu bei atstovavome klientui darbuotojų atleidimo procedūrose.
 • Konsultavome „PepsiCo Grooup“ bendrovę „Latvian Snacks“ SIA darbo teisės klausimais.
 • Teikėme išorines teisines paslaugas SBA grupei, valdančiai 27 įvairių pramonės šakų įmones, dėl verslo Vokietijoje perkėlimo iš vienos grupei priklausančios įmonės į kitą. Teisinės paslaugos apėmė darbuotojų perkėlimo, taip pat darbuotojų atleidimo klausimus uždarant įmonės filialą Vokietijoje.
 • Konsultuojame tarptautinę krovinių gabenimo bendrovę, besispecializuojančią vaisių ir daržovių tiekime Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, dėl galimų būdų atleisti darbuotojus, kurie užsiima nesąžininga konkurencija, o taip pat koordinuojant šiuos procesus.
 • Atstovaujame ir konsultuojame vieną didžiausių pasaulyje padangų gamybos bendrovių įvairiais korporatyviniais, sutarčių, darbo teisės ir reguliaciniais klausimais.

Kontaktai

Follow us: