Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Duomenų apsauga

„Patogiai pritaikytos teisinės paslaugos“
(Chambers Europe, 2019)

Kontoros duomenų apsaugos teisės praktikos komanda konsultuoja ir atstovauja klientams visais klausimais, susijusiais su duomenų apdorojimu ir apsauga. Esame praktiški ir siekiame padėti klientams sklandžiai integruoti duomenų apsaugos priemones į jų kasdienę veiklą, nepriklausomai nuo kliento verslo krypties. Padedame įdiegti tinkamus duomenų tvarkymo procesus ir parengti visus reikalingus vidinius dokumentus bei sutartis su partneriais. Padedame bendrauti su duomenų subjektais ir priežiūros institucijomis.

Kontoros teisininkai konsultuoja klientus sandoriuose klausimais, susijusiais su įvairių duomenų tvarkymu bei naujų technologijų diegimu bei atstovauja klientams ginčuose, susijusiuose su duomenų tvarkymu. Taip pat konsultuojame Europos duomenų apsaugos įstatymo pakeitimų klausimais ir užtikriname, kad klientų veikla atitiktų visus galiojančius reikalavimus.

Teikiamos teisinės paslaugos:

  • Asmens duomenų tvarkymas
  • Vidinių taisyklių ir sutarčių rengimas
  • Asmens duomenų perdavimas užsienio šalims
  • Kiti tarptautiniai projektai, susiję su duomenų apdorojimu
  • Duomenų apsaugos auditai
  • Viešos informacijos naudojimas
  • Verslo paslaptys ir konfidenciali informacija
  • Derybos sandoriuose, susijusios su duomenų apsauga
  • Ginčai dėl duomenų tvarkymo

Kontaktai

Follow us: