Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Energetika

Atsakingi partneriai:

„Stipri energetikos ir gamtinių išteklių sektoriuose.“
(The Legal 500, 2017)

Kontoroje dirbantys ir energetikos bei komunalinių paslaugų srityje besispecializuojantys teisininkai turi reikalingos patirties ir žinių vykdant sandorius energetikos sektoriuje bei konsultuoja įvairių pramonės šakų klientus teisinio reguliavimo klausimais. Teikiame teisinę pagalbą, susijusią su CO2 emisijos kvotomis bei prekybos kvotomis, energetikos įmonių veiklos struktūrizavimo klausimais, steigiant energetikos įmones ir gaunant jos reikiamus leidimus, rengiant energetikos jungčių ir tiekimo sutartis, atliekant teisines ir mokestines galimybių studijas dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių.

Teikiamos teisinės paslaugos:

 • Energetikos ir infrastruktūros projektai
 • Gamtinių išteklių išgavimas ir naudojimas
 • Gamtinių išteklių suverenumas
 • Licencijavimas, leidimų išdavimas ir koncesijos
 • Energetikos chartijos sutartis
 • Elektros energija, dujos ir regioninio šildymo reguliavimas
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai
 • ES II ir III energetikos paketo įgyvendinimas
 • Energijos prekyba ir paskirstymas

Mūsų darbo patirtis šioje srityje:

 • Konsultavome Lietuvos biokuro gamintoją dėl biokuro gamyklos statybų Lietuvoje, taip pat licencijavimo, dujų perdavimo ir tiekimo tinklų bei gaminamo kuro prekybos nacionalinei dujų bendrovei klausimais.
 • Tiekėme teisinę pagalbą viešajai bendrijai, sudarytai iš trijų vietinių energetikos statybų bendrovių „LEC“ SIA, „RECK“ SIA ir „Empower“ SIA, dėl 110 kV Kurzeme Žiedo elektros perdavimo linijos atkarpoje Ventspilis – Tume – Ryga, keičiant ją 330 kV galingumo linija, rekonstrukcijos sutarties.
 • Konsultavome „Juglas Jauda“ SIA, valdančią trečią pagal dydį Latvijos respublikoje kogeneracinę jėgainę (deginančią iškastinį kurą) (pirma ir antra pagal dydį jėgainės yra „TEC 1“ ir „TEC 2“, priklausančios valstybei), įvairiais kasdieniais klausimais, atstovavo klientui teisme dėl įsipareigojimų pažeidimų statant kogeneracinę jėgainę bei bylose, susijusiose su Viešųjų pirkimų komisijos priimtais sprendimais, sėkmingai atstovavo teisme ginče su draudimo bendrovę dėl žalos atlyginimo.
 • Teikėme teisines išvadas Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijai dėl klimato kaitos klausimų.
 • Atstovavome vienai didžiausių tarptautinei Suomijos kapitalo energetikos infrastruktūros statybos bendrovių ginče dėl Šiaulių regioninės transformatorinės pastotės rekonstrukcijos.
  Konsultavome Estijos valstybinę energetikos bendrovę Estijoje elektros pardavimo sutarčių parengimo klausimais.
 • Konsultavome Vokietijos bendrovę, užsiimančia vėjo jėgainių statyba Europoje, dėl planuojamų trijų vėjo parkų statybos Latvijoje, kurių galingumas siekia 82,5 MW. Konsultacijos apėmė derybas su žemės sklypų savininkais, nuomos ir statybų sutarčių rengimą, apsauginių juostų su kaimyninėmis teritorijomis priežiūrą, bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis, aplinkosaugos teisinių reikalavimų vykdymą, poveikio aplinkai įvertinimą, licencijas ir statybų leidimų gavimą ir kt.
 • Konsultavome ir atstovavome vienai didžiausių energetikos sektoriaus įmonių ginče su LR Finansų ministerija bei Lietuvos verslo paramos agentūra dėl sprendimo atmesti kliento paraišką gauti ES finansavimą.
 • Konsultavome „Energia Verde“ SIA, viena iš nedaugelio bendrovių, turinčių griežtai ribotą teisę parduoti elektros energiją viešųjų pirkimų būdu ir ketinanti statyti vieną didžiausių Latvijoje kogeneracinių jėgainių, naudosiančių biomasės kurą. Atlikome projekto teisinį patikrinimą „Nordea“ bankui bei teikėme bankui savo išvadas. Taip pat konsultavome projekto finansavimo procese ir kogeneracinės jėgainės statybų metu.
 • Atlikome teisinį vertinimą elektros energijos vartojimo efektyvumo projekte dėl galimų specialiųjų jungčių tiesimo (turinčio sujungti elektros pastotę su aukštos įtampos elektros tiekimo tinklais).
 • Konsultacijos apėmė skirtingų finansavimo modelių elektros pastotės statyboms, nuosavybės perdavimo modelių ir investicijų į statybas susigrąžinimo modelių parinkimą.

Kontaktai

Follow us: