Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Mokesčių teisė

PRIMUS teisininkai turi žinių ir patirties tarpvalstybinių mokesčių struktūrizavimo srityje, konsultuoja klientus kasdieniais mokesčių klausimais. Patyrę teisininkai konsultuoja tarptautines ir vietines bendroves visais mokesčių teisės klausimais, apimant mokesčių planavimą, atitikties klausimus bei su mokesčiais susijusius ginčus. Kontoros advokatai dalyvavo įvairių mokesčių įstatymų leidybos procese bei aktyviai dalyvauja įvairių mokesčių ekspertų ir iniciatyvinių grupių veikloje. Turime puikius ryšius ir nuolat bendradarbiaujame su geriausiais mokesčių konsultantais daugelyje jurisdikcijų.

Teikiamos teisinės paslaugos:

 • Mokesčių struktūros
 • Mokestiniai ginčai
 • Mokestinės prievolės ir teisinis patikrinimas
 • Pelno mokesčiai
 • PVM
 • Fizinių asmenų mokesčiai
 • Akcizo mokesčiai
 • Muitinės
 • ES ir tarptautiniai mokesčiai
 • Sandorių kainodara

 

Mūsų darbo patirtis šioje srityje:

 • Teikėme konsultacijas mokesčių klausimais formuojant verslo struktūras tokioms tarptautinėms ir vietinėms bendrovėms: UAV FACTORY Ltd.(vienas didžiausių nepilotuojamų skraidymo priemonių gamintojų pasaulyje), ALPHA SHIPPING COMPANY SIA, TAV LATVIA OPERATION SERVICES SIA (bendrovės „TAV Operation Services CO.” filialas), Wilhelmsen Ships Service AS („Wilhelmsen Maritime Services” AS, „Wilh. Wilhelmsen” įmonių grupės dalis), „ALD Automotive” SIA (išperkamosios nuomos ir laivyno valdymo verslas, priklausantis Societe Generale grupei), „Coca-Cola HBC Latvia” SIA (priklauso pasaulinei gaiviųjų gėrimų pramonės lyderei „Coca-Cola” grupei), „UCTAM Baltics” SIA („UniCredit Bank Austria AG” filialas), „Hiking Group Ltd.” (didelis įmonių konsorciumas, įkurtas Kinijoje), „West Kredit” AS (kredito bendrovė).
 • Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (EBRD) užsakius parengti išsamią Investicinių fondų įstatymo projekto ir rengiamų pakeitimų pasiūlymų analizę, sukūrėme ribotos partnerystės fondams  taikomus fiskalinio skaidrumo režimo pagrindus. Fiskalinio skaidrumo teisės aktai sudarys daug palankesnes reguliacines sąlygas steigti privataus kapitalo ir rizikos kapitalo fondus Estijoje.
 • Atstovavome „LSEZ AS Liepajas osta LM“, bendrovės AS „Liepajas Metalurgs“ filialui, mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija dėl PVM taikymo importuojamoms prekėms. Įsipareigojimų vertė siekė 28 mln. EUR.
 • Konsultuojame skrydžių bendrovę „Turkish Airlines“ mokesčių teisės klausimais, susijusiais su tarptautiniais įdarbinimo bei darbuotojų mokesčių skaičiavimo klausimais Lietuvoje, Turkijoje bei kitose valstybėse.
 • Konsultuojame tarptautines įvairių pramonės šakų – informacinių technologijų, farmacijos, aviacijos, mažmeninės prekybos – bendroves  darbo užmokesčio fondų apmokestinimo, akcijų opcionų darbuotojams planavimo ir kitų skatinimo programų kūrimo teisiniais klausimais.
 • Konsultavome SIA „UCTAM Baltics“, „UniCredit“ banko grupės įmonę, siekiant išsiaiškinti neaiškius PVM įstatymo išaiškinimus, susijusius su apmokestinimo bazės vykdomų statybų pardavimo sandoryje atvirkštinio PVM apmokestinimo taikymo statybų paslaugoms nuo 2012 m. sausio mėn. 1 d., taip pat 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam PVM įstatymui.
 • Konsultavome vieną didžiausių Vokietijos laivų statybos įmonių „Neue Triton Schiffswerft” įvairiais apmokestinimo tarp valstybių klausimais, socialinio draudimo mokesčių ir pelno susigrąžinimo klausimais Lietuvoje ir Vokietijoje.
 • Teikiame kasdienę teisinę pagalbą mokesčių kausimais neapmuitinamų prekių verslo Rygos oro uoste operatoriui „Riga Airport Commercial Development“ AS, kuris priklauso Turkijos neapmuitinamų prekių parduotuvių tinklui „ATU Turizm Isletmeciligi“ A.S., ir „Inifree Latvia“SIA, „UNIFREE DUTY FREE İŞLETMECİLİĞİ” A.Ş. filialui. Konsultacijos apima visus mokesčių teisės aspektus, taip pat atstovavimą klientui Akcizų departamente, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei muitinėje, darbuotojų komandiruočių, pelno mokesčio klausimus bei sandorių kainodaros studijas.
 • Konsultavome Lietuvos Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę mokesčių teisės klausimais, susijusiais su Nacionalinio daugiafunkcinio stadiono vystymu viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu pritraukiant ES fondų lėšas pasinaudojant JESSICA ir kitais ES finansiniais instrumentais.
 • Konsultavome Rusijos ir Ukrainos programinę įrangą kuriančias kompanijas mokesčių ir įmonių veiklos perkėlimo į Baltijos šalis klausimais.
 • Konsultuojame PVM taikymo klausimais bendrovę „LSEZ SIA Dan Store“, tarptautinės rinkos lyderio „Bunge S.A“, „CM Holding” A/S ir „Svane & Gjording” A/S filialą, kuriam taikoma speciali mokesčių taikymo tvarka Liepojos specialiojoje ekonominėje zonoje.
 • Sėkmingai atstovavome klientui ikiteisminiuose administraciniuose procesuose Latvijos Valstybinei mokesčių inspekcijai atliekant mokestinį auditą ir padėjome klientui susigrąžinti 200 tūkst. EUR permokėto PVM mokesčio.
 • Konsultuojame vieną didžiausių pasaulyje padangų gamintojų teikiant paaiškinimus Latvijos Valstybinei mokesčių inspekcijai, jog Kliento veikla Latvijoje neatitinka Latvijos mokesčių ir muitų įstatyme numatytų nuolatinės buveinės veiklos kriterijų.
 • Konsultavome vieną didžiausių pasaulyje vaistų gamintojų ir distributorių PVM apmokestinimo klausimais vykdant sandorius tarp skirtingų valstybių.
 • Konsultuojame Estijos mobilaus ryšio operatorių el. sąskaitų išrašymo Lietuvoje teisinio reglamentavimo klausimais, PVM sąskaitų registravimo ir kitais susijusiais klausimais.
 • Konsultavome daugiaaukščių namų statybos įmonę Lietuvoje galimų mokestinių rizikų klausimais keliuose sandoriuose.
 • Teikėme pagalbą teisiniais ir mokesčių klausimais dėl įvairių aspektų įvertinimo žengiant į Latvijos rinką tokioms bendrovėms kaip „China Harbour Engineering Company“ Ltd., AB „prekybos centras VCUP AB“, „SCPI Corum Convictions“ (Prancūzijos nekilnojamojo turto investicijų fondas). Rengėme memorandumą dėl Latvijoje taikomo mokesčių režimo (darbas apėmė PVM, pelno mokesčio, DU mokesčių, filialų apmokestinimo kausimus ir t.t.), registravimo reikalavimų įdarbinimo ir migracijos klausimų.
 • Konsultavo „TAV Latvia Operation Services“ SIA (bendrovės „TAV Operation Services CO.“ filialą, teikiantį ne aviacijos paslaugas ir tvarkantis pajamas, gaunamas, iš 14 oro uostų 7 valstybėse) dėl nulinio PVM tarifo taikymo paslaugoms verslo klasės erdvėse.
 • Konsultavome vieną didžiausių nepilotuojamų skraidymo priemonių gamintojų dėl mokesčių, taikomų darbuotojams suteiktų akcijų pasirinkimo sandoriams bei dėl specialaus reguliavimo, kuomet akcijų pasirinkimas yra neapmokestinamas darbo užmokesčio mokesčiais, taip pat mokestiniais klausimais, susijusiais su investuotojų pritraukimo schemomis.
 • Konsultavome nekilnojamojo turto plėtros bendrovę, šiuo metu vykdančia 400 butų daugiaaukščio pastato statybų projektą, visais mokesčių teisės klausimais bei rengiant projekto finansines, mokesčių ir teisines struktūras.
 • Teikėme teisines išvadas „ALD Automotive“ SIA (laivų nuomos ir valdymo verslas, priklausantis „Sociate Generale Group“) dėl taikomo mokesčių režimo suteikiant „Societe Generale Group“ akcijas įmonių grupės darbuotojams bei galimybių taikyti specialų reguliavimą, kuomet akcijų pasirinkimas yra neapmokestinamas darbo užmokesčio mokesčiais.
 • Konsultavome „Coca-Cola HBC Latvia“ SIA (pasaulinės gaiviųjų gėrimų pramonės lyderės „Coca Cola“ įmonių grupės įmonę) dėl taisyklių, taikomų alkoholinių gėrimų prekybai neapmokestinamose zonose (oro uostuose, lėktuvuose, laivuose ir pan.), nustatytų Tarybos reglamente bei nacionaliniuose teisės aktuose.

Kontaktai

Follow us: