Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Vokietijos grupė

Atsakingi partneriai:

Advokatų kontoros PRIMUS Vokietijos grupė (German Desk) teikia teisines konsultacijas Vokietijos įmonėms, norinčioms pradėti verslą Latvijoje, vystyti naujus verslo projektus ar sudaryti sandorius su partneriais Baltijos šalyse.

Patyrę kontoros teisininkai teikia teisinę pagalbą vokiečių kalba, gerai žino šalių kultūrinius skirtumus ir gali suteikti visapuses teisines paslaugas mūsų klientams.

Pastaraisiais metais advokatų kontoros PRIMUS teisininkai dalyvavo daugelyje tarpvalstybinių projektų ir sandorių su Vokietijos ir Austrijos įmonėmis, veikiančiomis bankų, draudimo, logistikos, energetikos (įskaitant ir atsinaujinančios energetikos) sektoriuose, viešųjų pirkimų srityje, teikdami teisines konsultacijas visais įmonių teisės, komercinės teisės, darbo teisės, bankų ir finansų teisės, nekilnojamojo turto ir statybų teisės klausimais bei atstovaudami jų interesams teismuose, nacionalinėse, savivaldybių bei teisėsaugos institucijose.

Kontaktai:

E: germandesk@primus.legal
T:  +371 67 357 010
M: +371 29 277 717
F:  +371 67 357 011

Teikiamos teisinės paslaugos:

  • Verslo steigimas ir bendrovių valdymo klausimai
  • Konsultacijos įmonių teisės klausimais tarpvalstybiniu lygmeniu; sutartys
  • Sandoriai tarp valstybių: įsigijimai, bendrovių susijungimai bei atskyrimai, reorganizavimas
  • Tarptautinės personalo politikos suderinimas su nacionalinės teisės aktų reikalavimais
  • Intelektinės nuosavybės teisė: prekių ženklai, domenai, dizainas, know-how apsauga
  • Pelno mokestis, mokesčių struktūra, PVM, muitinės mokesčiai
  • Konkurencijos teisė
  • Energetikos klausimai
  • Viešieji pirkimai, viešųjų paslaugų tiekėjų vykdomi pirkimai, viešojo ir privataus sektorių partnerystė
  • Ginčų sprendimas

Kontaktai

Follow us: